43 pct. af danskerne lytter til podcast

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Podcastmarketdet er i rivende udvikling. En rapport fra DMJX giver indsigter i, hvem der lytter, vil betale for podcast og hvordan forretningsmulighederne er. Her er nogle af resultaterne.

Podcastmarkedet har fart på og stort set hver dag, skyder der nye podcast op. Ifølge en ny rapport fra DMJX, lytter 43 pct. af den danske befolkning mellem 18-75 år til podcast.

Det er især de unge og dem med lang uddannelse, der lytter med, mens der er en lille overvægt af kvinder i forhold til mænd. Det sidste i øvrigt i modsætning til USA, skriver forfatterne i rapporten.

60,2 pct. af de 18-34-årige lytter med, mens 49,8 pct. de 35-49-årige og 27,4 pct. af de 50-75-årige lytter til podcast.

45,2 pct. er kvinder og 41,2 pct. er mænd.

Næsten halvdelen – 49,1 pct. har en lang uddannelse mod 23,8 pct., der har en kort uddannelse, og 38,2 pct. der har en mellemlang uddannelse. Ifølge forfatterne til rapporten – Aske Kammer og Thomas Spejlborg Sejersen – er det høje tal med dem, der har en lang uddannelse, bemærkelsesværdigt, idet mange af lytterne er unge, og ikke i samme grad har færdiggjort en uddannelse.

En fjerdedel lytter ofte
25,8 pct. af respondenterne i undersøgelsen er højfrekvente podcast-brugere, idet de lytter til podcast minimum en gang om ugen. Her er det lidt flere mænd end kvinder, der er højfrekvente lyttere, nemlig 27 pct. mod 24,7 pct.

DR Lyd er for de ældre og YouTube og Spotify for de yngre
DR Lyd er den mest anvendte podcastafspiller (44,8 pct,), dernæst kommer Spotify (33,5 pct.), Apple Podcast (21,8 pct.), YouTube (17,9 pct.) og Podimo (10,7 pct.).

Det er især den ældre generation, der lytter til DR Lyd (70,7 pct. af de 50-75-årige). Politiken Podcast står også godt i det segment med 16,5 pct. lyttere. De yngre bruger YouTube og Spotify.

I forhold til uddannelse er det dem med kortere uddannelser, der lytter til Spotify og YouTube, mens dem med en lang uddannelse lytter til DR Lyd i større omfang. Der er ingen markant forskel på køn i forhold til, hvor man lytter til podcast.  

Vil lyttere så betale for podcast?

Ja, det vil de faktisk gerne – siger de i hvert fald. 38,6 pct. af podcastbrugerne er enige eller meget enige i, at man bør yde økonomisk støtte til de podcast, man lytter til, mens blot 12,7 pct. er uenige eller meget uenige.

Og faktisk skiller de unge mellem 18-34 år sig positivt ud, idet 44,7 pct. af disse er enige eller meget enige i, at man bør betale for podcasts.

Rapporten siger også noget om, hvor mange, der har støttet en podcast på den ene eller anden måde, og her er det 21,3 pct. der tidligere har ydet støtte til en podcast.

Grafik fra rapporten

Rapporten kan læses her. Der er 2.535 respondenter. I rapporten er der også en del oplysninger om forretningsmulighederne i podcast og navnet på rapporten er da også: Forretningsmodeller og fremtidsudsigter for det danske podcast-marked.