44 Socialkontorer: Faldende overskud og stigende løn

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Også gruppen af Loselose bureauer oplevede faldende indtjening – men var dog bedre til at tjene penge end Socialkontorerne. Se de 110 bureauer i de to grupper her. Og hvor Bureaubiz er placeret.

Forenklingen er et godt kommunikativt greb til få et budskab til at blive bemærket. Men forenklingen går ofte ud over nuancerne.

Sådan er det også i den model, som jeg i mange år har anvendt i forbindelse med den årlige bureaurapport. Modellen er skabt i 90’erne af nuværende Havas-direktør, Steen Holm, og deler bureauerne op i fire grupper efter lønandel og gennemsnitsløn.

Vi er nu nået til Socialkontorer og Loselose bureauerne, hvor de lidet flatterende navne selvfølgelig dækker over nuancer. Listerne rummer bureauer der klarer sig bedre end navnene – derfor bemærkningen om nuancerne.

Størrelsen på lønandelen fortæller, hvor meget bureauets ejere får ud af det, og lønnen fortæller, hvor meget medarbejderne får ud af det. Branchens gennemsnit er skillelinjerne.

Winwin er de bureauer, hvor både medarbejdere og ejere får mest ud af indsatsen, mens ejerne får mest ud af det hos Slavepiskerne. Hos Socialkontorerne er det medarbejderne der via en løn over branchens gennemsnit hæver den største del af bureauets omsætning, mens Loselose er et udtryk for, at lønandelen er højere end branchens gennemsnit og gennemsnitslønnen lavere – det er altså den gruppe, hvor der er mindst til både ejere og medarbejdere.

Men når man deler op i fire grupper, så kan der være tilfælde, hvor det er relativt lidt, der skiller et bureau fra at være Winwin i stedet for Loselose. I den årlige rapport er bureauerne placeret i en matrice, hvor man i midten finder krydset mellem den gennemsnitlige lønandel og den gennemsnitlige løn.

Smag på ordene – her er forskellen enorm – men for et bureau som Kontrapunkt, der ligger tæt på midten vil en stigning i den gennemsnitlige personaleomkostning på blot et par procent flytte bureauet til Socialkontorerne og en reduktion af lønandelen på blot 1,7 procentpoint (fra 70,1) vil gøre bureauet til Winwin.

Derfor skal en sådan analyse selvfølgelig først og fremmest læses som et udgangspunkt for debat og refleksion – hvor ligger man, og hvor vil man gerne ligge. Analysen er et øjebliksbillede – ikke en eviggyldig sandhed.

Vi omtalte i sidste uge Winwin og Slavepiskerne – nu er vi nået til de to grupper med en lønandel OVER gennemsnittet: Socialkontorer og Loselose.

Stærkt faldende overskud

Selvom det for bureauer tæt på skillelinjerne kan være træls med de manglende nuancer i en forenklet model, så viser der sig dog ganske markante forskelle, når man kigger på grupperne samlet.

Winwin og Slavepiskere med en lønandel UNDER gennemsnittet havde vækst i bruttoavance og indtjening – hvorimod Socialkontorer og Loselose havde fald i både bruttoavance og indtjening. Faktisk faldt Socialkontorernes overskud med hele 97,7 pct., så det stort set var reduceret til 0. Til gengæld steg gennemsnitslønnen med 2,2 pct. mens niveauet for hele branchen var en lønfremgang på 0,3 pct.

Loselose bureauerne klarede sig noget bedre. Her faldt overskuddet 77,2 pct. – men gruppen evnede faktisk at opnå en bedre overskudsgrad end Socialkontorerne.

Filosofien er, at Socialkontorerne lønner så godt -gennemsnittet var 646.985 kr. – at man kan tilknytte medarbejdere, som kunderne efterspørger og derfor er der potentiale til at flytte sig til Winwin i takt med at de dyre medarbejdere leverer varen.

Men gør de ikke det, så står man i stedet med en sårbar økonomi.

Det skal desuden nævnes, at Loselose-bureauerne havde en gennemsnitsløn på lige over 500.000 kr. – et niveau, som er højt i samfundsmæssigt perspektiv. Og et niveau som børe være nok til at drive forretning på.

Derfor er lønandelen nok det vigtigste nøgletal. Jo højere des mere sårbar, mens bureauer, der ligger tættere på branchens gennemsnit reelt godt kan have en velfungerende forretning.

Da man desuden har et lønniveau, der er højt i samfundsmæssigt perspektiv kan man måske kompensere for den lavere løn med andre virkemidler til at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Hvor er bureaubiz?

I sidste uge kritiserede en vis Poul Madsen analysen i skarpe vendinger i kommentar-sporet til artiklen om Slavepiskerne. Bl.a. funderede han over, hvordan mon Bureaubiz’ tal ser ud.

Det skal ikke være nogen hemmelighed. Nu kan man diskutere rimeligheden i at sætte et annoncefinansieret internetmedie op ved siden af honorarlønnede bureauer, men hvis vi gør det, så ender vi som Loselose med en lønandel klart OVER gennemsnittet og en gennemsnitsløn klart UNDER gennemsnittet.

Vores forretningsmodel er enkel – lønninger udbetales efter, hvad der er indtægter. Derfor vil vores resultat altid ligge tæt på nul. Sådan har det været siden starten for mere end 6 år siden, og til gengæld har vi nogle andre fordele, så vi synes, vi har en privilligeret tilværelse.

Så jo – man kan godt være Loselose – og glad. Men for lige at holde fast i modellen – det er selvfølgelig ikke problemløst. Vores implementeringskraft er ikke stor, og vi er udfordret, når det gælder rekruttering.

44 Socialkontorer

 • Aarhuskontoret
 • Adapt
 • Adtomic
 • Advance
 • Advice
 • Advice Digital
 • Bates Y&R
 • Bocca
 • Burson Marsteller
 • Co +
 • Core:workers
 • Creuna
 • Digitas LBi
 • Director
 • DIS/Play
 • Dwarf
 • Fireball
 • Geelmuyden.Kiese
 • Gorm Larsen & Zornig
 • In2media
 • Kernel
 • Klausen + Partners
 • Kragelund Kommunikation
 • Kreab Gavin Anderson
 • Kunde & Co
 • Lead Agency
 • Lyhne & Co
 • Mannov
 • McCann
 • Mensch
 • Meyer & Bukdahl
 • Molecule Consultancy
 • MSL Group
 • Ocean
 • People Group
 • Raffinaderiet
 • Reputation
 • Responsive
 • Rosenstand, Kyllebæk
 • Saatchi & Saatchi
 • Valtech
 • Welcome
 • Winther’s
 • Won Won

65 Loselose

 • 1508.dk
 • 2+1 Idebureau
 • 3rd Dimension
 • Adnuvo
 • Aros
 • Aspekta
 • Atcore
 • Bysted
 • Clienti
 • Combine
 • Communique+
 • Content CPH
 • Contentcube
 • Cosmographic
 • Deducta Search
 • Designit
 • Dreyer & Kvetny
 • e-Types
 • Experiencepartner
 • Fingerspitz
 • Frankly Web
 • Goodmorning Tecnologies
 • Gravity
 • Happy & Co
 • Hatch & Bloom
 • Headnet
 • Hello Monday
 • House of Communication
 • IIH Nordic
 • Insilico
 • Kadaver
 • Kalb
 • Kasters
 • Konstellation
 • Kontrapunkt
 • Liebling
 • Loop Ass.
 • Mediegruppen Rekl.bur.
 • Mindjumpers
 • Minuskel
 • Molamil
 • NetBooster
 • No Zebra
 • Nordic Event
 • Nörd
 • Operate
 • Paratt
 • Patchwork
 • Peytz & Co
 • Plant
 • Pravda
 • Publico
 • RCOGM
 • Red Ink
 • Related
 • Rethink
 • Simpatico
 • Skybrud.dk
 • TBWA
 • Think digital
 • U Communicate
 • Very
 • Webdanmark.com
 • Yellow
 • Zupa Recommended

Bureaubiz’ årlige rapport rummer en lang række nøgletal for 221 bureauer fordelt på 6 forskellige bureautyper:

 • 109 reklamebureauer
 • 53 digitale bureauer
 • 31 PR-bureauer
 • 6 dialogbureauer
 • 16 designbureauer
 • 6 mediabureau-grupper. Desuden er der nøgletal for 13 datterbureauer under de 6 grupper.

Der er tale om en trykt rapport, der koster 1895 kr. ex moms. Ønsker man ekstra eksemplarer kan man få op til 5 ekstra for en samlet merpris på 500 kr. Rapporten kan bestilles ved at maile til Finn Graversen på fg@kabelmail.dk

X
X
X
X