495.871 kr. er gennemsnitslønnen på PR-bureauerne

Peter Engholm
25@mail.dk

Lønningerne steg 6 pct. i 2008 – og samtidig er det blevet lettere for PR-branchen at rekruttere nye medarbejdere. Det viser lønstatistik fra Public Relations Branchen.

På trods af, at over halvdelen af PR-bureauerne havde den samme timepris i 2008 som i 2007 – og selv om næsten halvdelen af bureauerne havde lavere 2008-indtægter end budgetteret – så var der alligevel plads til en lønstigning på ca. 6 pct.

Den gennemsnitlige årsløn var 495.871 kr. – en stigning på knap 29.000 kr. i forhold til året før, da gennemsnittet var 467.000.

Tallene stammer fra lønstatistikken fra Public Relations Branchen, der sidste år havde indberetninger fra 215 personer. Dét grundlag er i år nede på 140 personer, men den indbyrdes fordeling af stillingskategorier er omtrent den samme i de to statistikker, og det gør det muligt at sammenligne tallene.

Til de små 496.000 kr. skal lægges ca. 11.500 kr. – det er den gennemsnitlige værdi af frynsegoder – samt personalegoder som bl.a. kantineordning, sundhedsforsikring og ekstra fridage.

En del tyder på, at PR-branchen nærmer branchen sig reklamebureauerne. 87 bureauers nøgletal – Bureaubiz’ analyse af især reklamebureauer – kunne i sensommeren berette om gennemsnitlige personaleomkostninger på 524.000 kr. for seneste regnskabsår.

Sidste år var lønnen på reklamebureauerne 10-15 pct. højere end på PR-bureauerne.

“Lønnen afspejler, at PR-markedet godt kan modnes yderligere,” udtalte I den forbindelse sagde PR-branchens formand og adm. direktør i Hill & Knowlton A/S, Jens Kofoed, ved præsentationen af lønstatistikken sidste år.

Lønstigningen og – må man formode – krisen har gjort det lettere for PR-branchen at rekruttere nye medarbejdere. Blot 8 pct. meddelte, at de har haft svært ved at hive nye folk ind, hvilket er en halvering i forhold til sidste år. Og 58 pct. – mod 35 pct. sidste år – har uden problemer fået opfyldt deres rekrutteringsbehov.

Men krisen afspejler sig også i, at hvert 6. PR-bureau slet ikke har behov for nye medarbejdere – sidste år var kun hvert 10. bureau i den situation.

Udover den lønmæssige tilnærmelse til reklamebureauerne er lønstatistikken også modnet ved, at den nu rummer oplysninger om bureauernes barsels- og forældreorlovsvilkår.

Kvindelige medarbejdere har i snit godt 19 ugers barselsorlov – og 27 pct. har den med fuld løn. Mandlige medarbejdere har i snit 19,6 ugers forældreorlov – 29 pct. har den med fuld løn – mens kvindelige medarbejdere i snit har 15 ugers forældreorlov – 0 pct. har den med fuld løn.

Lønstatistik for Public Relations Branchen 2008 – fordelt på titler

Ejere (12 i alt)

 • Gennemsnitsløn: 616.800 kr.
 • (For få indberettet i gruppen)

Direktører (15 i alt)

 • Gennemsnitsløn: 869.205 kr.
 • Lønstigning: 4,9 pct.

Seniorprojektledere (22 i alt)

 • Gennemsnitsløn: 583.559 kr.
 • Lønstigning: 4,5 pct.

Projektledere (27 i alt)

 • Gennemsnitsløn: 443.628 kr.
 • Lønstigning 6,4 pct.

Konsulenter (39 i alt)

 • Gennemsnitsløn: 417.717 kr.
 • Lønstigning: 8,1 pct.

Projektassistenter (14 i alt)

 • Gennemsnitsløn: 334.033 kr.
 • Lønstigning 3,3 pct.

Sekretærer (11 i alt)

 • Gennemsnitsløn: 290.778 kr.
 • Lønstigning 5,6 pct.