5 bureauer involveret i 2 projekter under samme ministerie

peng

Undervisningsministeret vil synliggøre erhvervsskolernes ”attraktive og varierede uddannelsesmuligheder” samt øge demokrati-forståelsen blandt eleverne i 8. og 9. klasse. Til formålene er valgt 2 + 3 bureauer.

Et konsortie bestående af et PR-bureau og et reklamebureau – Lead og Bocca – er valgt til at synliggøre erhvervsskolerne.

Samtidig er et konsortium bestående af Advice, Konform og Tripledesign valgt til at stå for en anden kampagne for Undervisningsministeriet, som skal få de unge til at få forståelse for valg og demokrati, inden de bliver 18.

Erhvervsskolernes synliggørelse skal ske med kampagnen ”Muligheder i virkeligheden”, der – udover at vække nysgerrighed og interesse – også sigter mod at ændre holdningen til erhvervsuddannelserne.

Målgruppen er ikke kun de unge, men også forældrene, der ofte er dem, der påvirker de unges valg af ungdomsuddannelse.

Titlen ’ Muligheder i virkeligheden’ efterleves i kampagnens aktiviteter, der involverer og engagerer erhvervsskolernes studerende bl.a. via sociale medier og guerilla-aktiviteter, hvor de unge laver lektier ude i virkeligheden.

Kampagnen består derudover af en omfattende PR-indsats og eksekveres på tværs af outdoor, web, online-bannere, plakater, biograffilm og et forældremøde-kit, der aktiveres på landets folkeskoler.

Med hensyn til at lære de unge om demokrati og valg har Undervisningsministeriet valgt Advice, Konform og Tripledesign, der til “Skolevalg 2015” skal designe og bygge et site samt producere indhold, der har til formålet at gøre elever i 8. og 9. klasse klogere på – og få – forståelse for demokrati og valgdeltagelse. Valget bliver udskrevet i 2015.

Budgettet for Skolevalg er på 2,5 mio. kroner.