6 bureauer konkurrerede om TDC uden honorar. Men var det en skinmanøvre?

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Ligger kontakten mellem People Group og TDC så langt tilbage som 2-3 måneder – altså før bureaukonkurrencen gik i gang? Det er en historie, der er begyndt at flyde rundt, og den fremkalder forargelse.

Hemmelighedskræmmeriet omkring TDC’s bureaukonkurrence fortsætter. Selvom ingen tvivler på, at spillet om Danmarks største budget er slut oven på sidste uges overraskende udmelding om, at TDC er i dialog med People Group – Jan Duckert ville aldrig opsige samarbejdet med Sonofon uden at have en aftale med TDC – så er meldingen fortsat, at man ingen kommentarer har, så længe man er midt i en proces.

Men det har i det hele taget været en proces båret af hemmeligholdelse, og det bidrager som minimum til mange spekulationer og fortolkninger.

TDC har faktisk aldrig officielt bekræftet at være i bureaukonkurrence, og man har gjort en del for at holde deltagernavnene hemmelige.

Samtidig er det i særlig grad lykkedes at hemmeligholde People Groups involvering, og bureauet kom således til at optræde som en joker, der pludselig dukkede op i sidste uge, da samarbejdet med Sonofon blev opsagt.

Spørgsmålet er dog, om People Group har været med hele vejen – bare på andre vilkår end de andre seks. At bureauet har været favoritten hele vejen igennem, og at konkurrencen var en skinmanøvre, der enten havde til formål at lægge et pres på People Group i forhandlingerne eller at suge gode ideer op fra en række af Danmarks bedste bureauer. Endda uden betaling.

Specielt den sidste udlægning vækker forargelse – og næres i øvrigt af et rygte, der siger, at kontakten til People Group blev etableret helt tilbage for 2-3 måneder siden – d.v.s. lidt før eller omkring det tidspunkt, hvor bureaukonkurrencen blev sat i gang – og at budskabet var klart: TDC var interesseret i at hyre People Group.

Intet tyder på, at People Group har fraveget bureauets principielle modstand mod bureaukonkurrencer, og rygtet siger, at der har været ført samtaler på højeste niveau – d.v.s. med deltagelse af den nye adm. dir. Henrik Poulsen og strategidirektør Eva Berneke.

Der er et andet rygte, der siger, at bureaukonkurrencen blev kortsluttet i begyndelsen af januar med en beslutning om, at det nye bureau skule være People Group. En sådan beslutning kan formentlig kun træffes fra øverste hold, fordi den strider mod koncernens indkøbspolitik. Men et valg af People Group uden for konkurrencen strider i sig selv mod denne politik, og det tyder på, at toppen har været dybt involveret i beslutningen.

Desuden vil People Group helt sikkert have haft behov for betydelig hemmeligholdelse, og det kan forklare, at ikke engang TDC’s egen organisation har været fuldt informeret om samtalerne.

På den baggrund er der selvsagt meget usikkerhed knyttet til forløbet. Bureaubiz har dog kunnet stykke et kvalificeret bud sammen på en del af processen.

De seks bureauer fik meget kort tid til at udforme et strategisk og kreativt oplæg. 2-3 uger. Præsentation midt i december. Herefter blev tre bureauer hurtigt sorteret fra: Bates Y&R, Kunde & Co og Robert/Boisen & Likeminded. Halbye Kaag JWT, Umwelt og Saatchi & Saatchi gik videre.

Ret hurtigt bliver de dog til to: Saatchi & Saatchi og Umwelt, som formentlig begge er gået i kontraktforhandlinger – med Umwelt i førerrollen ifølge de fleste rygter.

Såvidt Bureaubiz erfarer, så har hele processen været kørt effektivt og efter bogen. D.v.s. at alle terminer i det store og hele er blevet overholdt – i hvert fald frem til finalerunderne.

Sætter man People Group ind i denne kontekst, så kan der være meget, der tyder på, at People Group er kommet meget tidligt ind i processen.

Sonofon blev opsagt onsdag d. 28. januar, og skulle der være tid til både kontraktforhandlinger samt at finde ud af, om man kan finde hinanden i et samarbejde, så vil det forekomme usandsynligt, at dialogen er gået i gang senere end årsskiftet. Og selv det forekommer at blive en hastværks-beslutning, hvor der har været minimal tid til at afdække, om der er basis for et samarbejde.

Der er mange, der mener, at TDC har gjort et godt valg – at People Group er et bureau af en type, der godt matcher den problemstilling, TDC står med.

Men hvis TDC vidste, hvem de gerne ville have, hvorfor skulle seks andre bureauer så bruge tid på at levere oplæg – endda uden betaling?

‘Dårlig stil’ er to af de pænere ord, der er begyndt at flyde rundt i bureaubranchen.