6 kvinder og 1 mand er bureau for Væxtfaktor succes

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Et mindre nordjysk bureau, som har et ganske ubeskedent navn kan i øjeblikket glæde sig over, at en af kunderne gør det godt i DRs Væxtfaktor-konkurrence.

Skagen Food er lige nu i vælten som en af tre finalister i DR og Mandag Morgens Væxtfaktor konkurrence, hvor tre markante erhvervsledere skal kåre den virksomhed, der har størst vækst-potentiale.

Om Skagen Food ligefrem er i verdensklasse må andre bedømme – og hvordan firmaet klarer sig i finalen afgøres først næste onsdag – men firmaet anvender dog en bureaupartner som lyder det beskedne navn Weltklasse.

Et umiddelbart klassisk reklamebureau med fokus på kreativ ideudvikling, men bemandingen er alt andet end klassisk – hvilket også fremgår, når man læser årsberetningen i regnskabet. Hør f.eks.:

“Ved årets afslutning – løb alle med hænderne over hovedet, da vi havde nået alt det vi ville. Og fået 5 børn på 3 år. Vi ved børn ikke tæller med i regnskabet – men for os er det en linje, der burde tilføjes i årsregnskabet.”

Det kan dog rent faktisk aflæses i regnskabet – på posten personaleomkostninger. Her er gennemsnittet nemlig en del lavere end branchens gennemsnit.

“Dels er vi to partnere, som er tilbageholdende med at trække penge ud i form af løn. Dels har vi en elev. Og endelig prioriterer vi arbejdstiden højt, fordi vi vil have en meget børnevenlig arbejdsplads,” siger Jeanett Kaare Jensen.

Hun stiftede bureauet sammen med Charlotte Stougaard i 2005. De to kendte hinanden fra 9000 Lux – et bureau ejet af Nordjyske Medier og Aab – som er forløberen for det nuværende Shrpa.

“Det var vokset kraftigt efter at de nye ejere var kommet ind, og vi synes efterhånden, vi havde lært nye mennesker nok at kende, og derfor fristede det os at stifte vores eget,” siger Jeanett Kaare Jensen.

Skagen Food håndterer en del markedsføring selv, så Weltklasses rolle er mere overordnet som rådgiver.

“Skagen Food har f.eks. materiale med i de kasser, der sendes ud hver uge, og de står selv for produktionen. Vi kommer ind, når der f.eks. skal laves et nyt website, og der skal tænkes strategisk og kreative tanker om det,” siger Jeanett Kaare Jensen.

Kundelisten tæller virksomheder i hele Danmark. Det er dog en anden lokal kunde, som bureauet på det seneste også har markeret sig med – nemlig Aalborg Universitet, hvor man har skabt et blogger-univers, der har trukket god opmærksomhed.

Nøgletal for Weltklasse

  • Bruttoavance 2,5 mio. kr. +19 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 416.667 kr. -0,8 pct.
  • Lønandel 71,9 (78,6)
  • Resultat af primær drift +0,247 mio. kr. +298,4 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz