6 nye kreative direktører hos Zupa Recommended

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Plus plads til en mere. De to bureauer fusionerer og etablerer en ny organisation, der også medfører en ny topledelse.

Danmarks største reklamebureau, Recommended, indfører nu en ny organisation, som indebærer en fuldstændig fusion mellem Recommended og datterbureauet Zupa under navnet Zupa Recommended.

Hensigten er at nedbryde kompetence-siloer, og den nye organisation får bl.a. den konsekvens, at bureauet går fra 3 til 10 kreative direktører.

“Vi udvider opfattelsen af kreativitet, så gruppen kommer til også at omfatte planning-kompetencer. Der er tale om en gruppe, der vil rumme klassiske reklamekompetencer, strategi/planning, digital og dialog, og den vil komme til at spille en central rolle i forhold til kunderne,” siger Jørgen Blauert og fortsætter:

“Kontaktdirektørerne vil fortsat også spille en vigtig rolle i kundekontakten, men gruppen af kreative direktører bliver dem, kunderne møder, når et projekt skal startes op. Det er her koncepterne skal udvikles og briefen skrives, hvorefter arbejdet vil bevæge sig ud til de mange specialkompetencer, som de kreative direktører har omkring sig. Men det er vigtigt at sikre, at processen startes det rigtige sted.”

Lige nu er der dog kun 9 kreative direktører, idet man er på udkig efter den tiende. De 9 er:

  • Michael Paterson
  • Ulrik Juul
  • Mogens Kristensen
  • Rune Bernth Andersen
  • Mogens Elhauge
  • Flemming Holm
  • Jesper Thomsen
  • Sonja Lund
  • Morten Eskildsen

På det overordnede ledelsesmæssige plan er organisationen også ændret, Direktionen kommer fremover til at bestå af Jørgen Blauert og Zupa-direktør, Niels Ranum.

Zupa blev købt i begyndelsen af 2010, hvor Recommended også etablerede Recommended Cph. Men nu er det altså et fælles bureau under samme navn og ledelse.

“Vi har en klar målsætning om at være Danmarks bedste marketingbureau. Men det kræver et nyt blik på kreativitet og en ny organisering. Siloer og hierarkier skal væk, kreativitet skal bredes ud. Det samme skal ansvar og ejerskab,” siger Niels Ranum mog fortsætter:

“Vi starter ikke det samme, forudsigelige sted. Alle kunder mødes af en enhed, hvor kreativ planning, reklame, online og dialog er sidestillede. Det er hørt før, men ikke set før. Vi er overbeviste om, at en langt bredere tilgang til kreativitet er nødvendig for at sikre det rigtige afsæt og den sammenhæng på tværs af medier og kontaktpunkter, som kunderne efterspørger.”.