70-årigt reklamebureau konkurs

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Andersen & Blæsbjergs skæbne er nu endegyldigt beseglet. Bureauet er gået konkurs, og ejeren har fået nyt job.

Andersen & Blæsbjerg er nu gået konkurs. Måske ikke den store overraskelse, idet medarbejderne ikke fik løn for marts, og bureauet reelt har været affolket siden sidste mandag.

Ikke desto mindre er det et af landets ældste reklamebureauer, der nu lukker, idet Andersen & Blæsbjerg har mere end 70 år på bagen. Det blev stiftet i 1940.

Bureauets ejer og adm. direktør, Kurt Mousten, har nu udsendt en officiel meddelelse om konkursen. Heri forklarer han, at man siden sidste sommer har forsøgt at finde en finansiel stærk partner, der kunne tilføre selskabet ny kapital og bidrage til at gennemføre en nødvendig tilpasning af selskabet. Forsøget faldt negativt ud midt i december.

Samtidigt blev den vanskelige start på 2012 ikke vendt, og samarbejdsophør med betydende kunder i slutningen af året fastholdt selskabet i en resultat- og likviditetsmæssig vanskelig situation.

Det gav en vanskelig start på 2013, hvor begyndende tilgang ikke kunne modsvare budgetforskydninger og frafald. Det fik banken til at lukke for kassekreditten.

Det vanskelige 2012 kom oven på et 2011, der nok viste fremgang – men stadig underskud – samt et 2010 og et 2009, hvor man samlet tabte små fire millioner kroner.

Oven på lukningen af kassekreditten blev medarbejderne opsagt – og efterfølgende fritstillet – men det har været et noget rodet forløb, fordi man ikke gik i Skifteretten med en egenbegæring på det tidspunkt, hvor man holdt op med at udbetale løn.

Forklaringen er, at der helt frem til i tirsdags blev arbejdet med forsøg på en rekonstruktion, men her kom så det endelige afslag.

Afviklingen af bureauet har haft store omkostninger, skriver Kurt Mousten.

“Jeg skal beklage over for alle der er blevet berørt af situationen, ikke mindst vores dygtige og dedikerede medarbejdere, bestyrelse, kunder, leverandører og vores øvrige samarbejdspartnere. Vi har gjort alt hvad vi kunne for at redde firmaet og forhandle med interessenter et lille års tid. Men det lykkedes ikke – og dét beklager jeg dybt,” hedder det i en meddelelse.

En gruppe af medarbejdere er i gang med at forsøge at finde et nyt bureau i samlet flok. Det sker med Syndinvest i bagagen, idet firmaet har tilkendegivet, at man gerne vil holde fast i det team, som man har samarbejdet med hos Andersen & Blæsbjerg.

Selv fortsætter Kurt Mousten som kontaktdirektør hos Stærk i Vejle – et bureau, som har været involveret i forhandlingerne om en rekonstruktion.