704 annoncører bedømmer mediabureauer: Her er vinderen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Stabiliteten er stor i årets MyImage blandt mediabureauer, hvor nr. 1, 2. og 3. er de samme som sidste år. Men der er en ny på 4. pladsen.

OMD og Carat sidder tungt på de øverste pladser i den årlige MyImage, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz.

Tronen tilhørte OMD i en årrække, dengang det var Berlingskes Nyhedsmagasin, der stod for en årlig imageanalyse, og OMD lå også nr. 1, da MyImage startede. Men så lykkedes det for Carat at vippe dem af tronen i tre år – indtil sidste år, hvor OMD igen steg til tops.

Og den fordeling af pladserne er opretholdt i den nye analyse – med Mediacom som en lige så stabil 3’er.

Kort sagt stor stabilitet.

Man skal mere ned i tallene for at finde bevægelserne – og de fortæller, at feltet indsnævres. Både OMD og Carat oplever en svagt faldende score, mens Mediacom er blevet forbedret, så afstanden op til de to fører-bureauer er blevet noget mindre.

“Jeg er overbevist om, at disse tre bureauer også næste år vil være top tre. Og min umiddelbare opfattelse vil være, at det vil være en overraskelse, hvis Mediacom kan overhale Carat eller OMD – det vil kræve en ret markant udvikling. På den anden side – den vurdering havde jeg også sidste år på reklamebureauerne, og her lykkedes det alligevel for Hjaltelin Stahl at overhale både Kunde & Co og &Co,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

OMD har først og fremmest styrket sig på BrandPosition, hvor bureauet nu topper. Her lå Orchestra nr. 1 sidste år, der var første gang, at bureauet deltog fuldt i imageanalysen. Men bureauet har haft svært ved at holde den fine start.

Kendskabet vokser relativt langsomt og bedømmelsen på de kvalitative parametre er faldet tilbage.

Rollen som årets højdespringer i det meget stabile felt tilfalder IUM. Bureauet har i de senere år hoppet noget op og ned – men i år er det så blevet til en 4. plads i forhold til 7. pladsen i 2015.

Det er specielt på Brandstyrke – d.v.s. kendskab og lyst til at invitere til pitch – at IUM er rykket frem i forhold til sidste år.

MyImage, Samlet

 1. OMD (1)
 2. Carat (2)
 3. Mediacom (3)
 4. IUM (7)
 5. PHD (5)

MyImage Brandstyrke

 1. Carat (2)
 2. OMD (1)
 3. Mediacom (3)
 4. IUM (7)
 5. Mindshare (4)

MyImage, Brandposition

 1. OMD (4)
 2. Mediacom (2)
 3. PHD (3)
 4. Carat (5)
 5. Vizeum (6)

Kvalitative udsagn:

Procenttallene ligger i mange tilfælde tæt, hvorfor små ændringer kan indebære ret markante ryk i ranking.

Innovative

 1. Vizeum (2)
 2. Mindshare (3)
 3. Mediacom (10)

Strategisk stærke

 1. IUM (4)
 2. PHD (6)
 3. Mediacom (2)

Gode til at integrere kommunikationsløsninger

 1. Mediacom (5)
 2. MEC (9)
 3. OMD (6)

Gode til at skabe resultater

 1. PHD (1)
 2. OMD (3)
 3. Mediacom (2)

Adskiller sig markant fra andre mediabureauer

 1. Orchestra (1)
 2. Mediabroker (2)
 3. Mindshare (8)

Gode til at samarbejde med andre bureautyper

 1. Mediacom (1)
 2. PHD (2)
 3. OMD (9)

Har gode digitale kompetencer

 1. Vizeum (1)
 2. Carat (3)
 3. Mediacom (5)

Har gode analysekompetencer

 1. OMD (1)
 2. PHD (3)
 3. Mediacom (2)

Er dygtige til at forhandle priser/vilkår

 1. OMD (1)
 2. Mediacom (2)
 3. IUM (5)

MyImage er udført af MyResearch. 704 marketingansvarlige har svaret (708 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet. Du kan læse mere om analysen og bestille rapporterne på www.myresearch.dk