704 annoncører om digitale bureauer: 1 vinder og flere højdespringere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Blandt de digitale bureauer er der Magnetix – og så alle de andre, når der bedømmes image. Blandt de andre hopper et Aarhus-bureau op på 2. pladsen.

Kigger man på scoren for Magnetix i årets MyImage, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz, så ligner den bureauets økonomiske resultater: Konstant vækst.

Det betyder, at bureauets suveræne 1. plads sidste år ikke bare er opretholdt – den er yderligere blevet udbygget.

Kendskabet til bureauet er også øget markant fra 43 til 57 pct. Dette har kunnet være med til at løfte bureauet på BrandStyrke, men øget kendskab har ofte vist sig at være en udfordring i forhold til de kvalitative parametre, og her har Magnetix alligevel evnet at forbedre sin score.

Så i image-mæssig sammenhæng er situationen hos de digitale bureauer, at der er Magnetix – og så er der alle de andre.

Og her er der så flere, der markerer sig i årets analyse.

Først og fremmest er der Aarhus-bureauet Vertica, der ikke nødvendigvis hopper flest pladser. Men det hopper højst op, idet bureauet er gået fra 8. til 2. pladsen. Bureauet er specielt stærkt på de kvalitative parametre, som ligger til grund for BrandPosition. Her har man udviklet sig så stærkt, at man har overhalet den suveræne imagekonge, Magnetix, selvom dette bureau faktisk også løftede sin score lidt.

Kendskabet til Vertica giver dog masser af plads til forbedring – men hos dem, der kender bureauet – der er det kendt for noget godt.

Skarp konkurrence

Vertica skubber In2media væk fra 2. pladsen – faktisk må In2media lide den tort at ryge helt ned på 7. pladsen, mens Creuna beholder 3. pladsen meget baseret på, at bureauet er Danmarks mest kendte digitale bureau.

”Verticas ryk er ret markant, og bureauet er nu med i et trekløver, der ligger meget tæt på hinanden på 2.-4- pladsen. Der skal ikke ske ret meget, før der flyttes rundt på pladserne. Til gengæld er afstanden op til Magnetix enorm,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Det er IIH Nordic, der kan prale med at være hoppet flest pladser – fra 19. til 8. pladsen – mens Valtech følger godt med. Bureauet er hoppet fra 14. til 5. pladsen.

Valtechs fremgang er først og fremmest sket på BrandStyrke, der handler om kendskab og lyst til at invitere til pitch. IIH Nordic er hoppet på basis af fremgang på både BrandStyrke og BrandPosition.

Endelig markerer et nyt bureau i analysen sig. Think Digital er et ungt bureau og er med for første gang – hvilket har resulteret i en samlet 6. plads. Men kigger man på bureauets udvikling som sådan, overrasker det ikke nødvendigvis.

Think Digital er blevet fordoblet to år i træk – og i det senest kendte regnskabsår betød det faktisk en vækst på hele 10 mio. kr. Det ligner et bureau, man skal holde øje med.

MyImage, Samlet

 1. Magnetix (1)
 2. Vertica (8)
 3. Creuna (3)
 4. Hello Group (5)
 5. Valtech (14)

MyImage BrandStyrke

 1. Magnetix (1)
 2. Creuna (2)
 3. Hello Group (5)
 4. Valtech (7)
 5. In2media (3)

MyImage, BrandPosition

 1. Vertica (2)
 2. Magnetix (1)
 3. Hesehus (19)
 4. Novicell (5)
 5. DIS/Play (7)

Kvalitative parametre

Gode til at skabe resultater

 1. Hesehus (3)
 2. Vertica (1)
 3. Magnetix (2)

Strategisk stærke

 1. ThinkDigital (Ny)
 2. Magnetix (1)
 3. Vertica (6)

Gode til at integrerekommunikationsløsninger

 1. Combine (1)
 2. Vertica (3)
 3. Magnetix (2)

Adskiller sig markant fra andre digitale bureauer

 1. Vertica (1)
 2. Pentia (Ny)
 3. Hesehus (20)

Gode til at samarbejde med andre bureautyper

 1. Hesehus (12)
 2. Magnetix (5)
 3. Vertica (2)

Kreativ stærke

 1. 1508 (4)
 2. Magnetix (7)
 3. Digitas LBi (3)

Har mange digitale special-kompetencer

 1. Novicell (2)
 2. Vertica (1)
 3. Pentia (Ny)

Har gode web analytics kompetencer

 1. IIH Nordic (1)
 2. Vertica (10)
 3. Novicell (2)

Gode til at anvende den seneste digitale viden

 1. Vertica (9)
 2. Magnetix (3)
 3. Novicell (4)

MyImage er udført af MyResearch. 704 marketingansvarlige har svaret (708 sidste år). Det er en svarprocent på 21. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet. Du kan læse mere om analysen og bestille rapporterne på www.myresearch.dk
Følgende digitale bureauer er blevet målt i årets imageanalyse: 1508, Adapt, Atcore, Combine, Creuna, DigitalLBi, DIS/Play, Dwarf, Epsilon, FFW, Frankly, Hello Group, Hesehus, HTML24, IIH Nordic, Impact, In2media, Magnetix, Marvelous, NetBooster, Novicell, Pentia, Peytz & Co, Think! Digital, Valtech, Vertic, Vertica