727: Færre medarbejdere. Fordoblet overskud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har taget et gevaldigt hop i seneste regnskabsår. Tallene er forbedret så markant, at det hopper fra LoseLose til WinWin.

For medarbejderne i 727 Communications var regnskabsåret 2007/08 ikke nødvendigvis et godt år. I hvert fald blev der en del færre af dem.

Til gengæld blev året rigtig godt ud fra en driftsøkonomisk betragtning med en kraftig forbedring af overskuddet, og for de tilbageværende medarbejdere blev det bl.a. lig med en stigende gennemsnitsløn. I alt steg den med 24 pct. til 569.438 kr. – heri kan der dog gemme sig fratrædelsesomkostninger.

Herudover steg bruttoavancen og lønandelen faldt, således, at bureauet tager et ordentlig hop i Bureaubiz’ analyse. For regnskabsåret før landede 727 Communications i LoseLose. Nu er man hoppet op i WinWin.

“Vi tabte en stor kontraktkunde, hvor vi ikke var hurtige nok til at drosle ned. Det var, hvad man så i forrige regnskabsår. Nu er vi tilbage på tidligere års niveau”, siger direktør Flemming Kok.

Han fortæller videre, at bureauet siden sommer er blevet væsentlig flere igen, fordi man er i færd med at overtage Spar-kæden.

I beretningen omtales 727-gruppen, der nu har ca. 55 medarbejdere. Det er dog ikke en gruppe i regnskabsmæssig forstand, og ejermæssigt er de forskellige bureauer bundet sammen via Flemming Kok’s og Tom Evert’s investerings-selskaber.

“Der er tale om en mere anarkistisk gruppe. Vi har samarbejde om kunder, men grundlæggende er der tale om selvstændige bureauer bundet sammen i et interesse-fællesskab”, siger Flemming Kok.

Udover 727 Communications er der tale om 727 Online, 727 Cph og Hartman, Schmidt & Ravn. Desuden er der også for nylig kommet 727 Photo til, som bliver aktiv på Spar.

Bureauerne har forskellige regnskabsår, men 727 Online har dog aflagt regnskab her i efteråret lige som 727Communications.

Nøgletal for 727Communications

  • Bruttoavance* 19,6 mio. kr. +19,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1.218.750 kr. + 72 pct.
  • Lønandel 47 (65)
  • Resultat af primær drift 5,89 mio. kr. +143 pct.

Nøgletal for 727 Online

  • Bruttoavance* 7,0 mio. kr. +45,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 583.333 kr. + 22 pct.
  • Lønandel 72 (75)
  • Resultat af primær drift 0,394 mio. kr. +128 pct.

(*Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz for begge selskaber)