727 voksede under krisen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men uden kriseeksponering var regnskabsåret ikke. Overskuddet faldt med 21,9 pct.

Perioden var 1. juli sidste år til 30. juni i år har om noget været krisepræget for reklamebranchen. Ud fra den betragtning må man sige, at det er et fornuftigt resultat at kunne præstere vækst i perioden.

Det er, hvad det østjydske bureau, 727 Communications har formået. Bruttoavancen voksede med næsten 10 pct.

Træerne er dog ikke vokset ind i himmelen. På bundlinjen måtte bureauet notere et fald på 22 pct..

Forklaringen gives i beretningen.

Der har været en betydelig tilgang af nye kunder og opgaver. Men samtidig har flere af de eksisterende kunder oplevede vanskelige markedsforhold.

“Tilgangen af nye kunder og opgaver har krævet betydelige investeringer i medarbejdere og ny teknologi, hvilket har medført øgede omkostninger og deraf faldende resultat”, skriver bureauet, som på den baggrund vurderer, at man står godt rustet til fremtiden.

Udviklingen har betydet, at bureauet er røget under 1 mio. kr. i bruttoavance pr. medarbejder. Det er dog lykkedes at få tallet til at ende på 727.

Beretningen fremhæver desuden et intensiveret samarbejde med søster-bureauer – herunder Hartmann, Schmidt & Ravn. Men her har udviklingen overhalet beretningen.

Hartmann, Schmidt & Ravn er gået fra hinanden.

Nøgletal for 727 Communications

  • Bruttoavance 21,4 mio. kr. +9,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 972.727 kr. -20,2 pct.
  • Lønandel 55,3 (46,7)
  • Resultat af primær drift 4,602 mio. kr. -21,9 pct.
  • (Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz)