753 arbejder dyster ved Creative Circle Award

Peter Engholm
25@mail.dk

Der er blevet taget godt imod årets nye kategorier: Egen reklame og mobile website. Samtidig er der udsigt til lidt længere shortlister.

Creative Circle fik opfyldt sit mål om at modtage flere end 700 arbejder til Creative Circle Award. 753 indsendte arbejder er bestemt i orden – om end der er et lille stykke vej op til sidste år, rekord-året i nyere tid, med 827 indsendte arbejder.

”Vi er tilfredse med mængden og fordelingen imellem kategorierne, og vi kan til Creative Circle Award levere et godt billede af det kreative niveau i Danmark anno 2012,” siger Niels Heilberg, formand for Creative Circle.

Han hæfter sig ved, at der blevet taget godt imod årets nye kategorier – der dog ikke er nyere, end at de har været med ved tidligere lejligheder. Men denne gang ser opbakningen ikke ud til fejle noget: Næsten 30 indsendte arbejder tilsammen i de tre self promotional-kategorier samt 11 arbejder i mobile website.

”I de tre self promotional kategorier har vi modtaget hhv. 10, 10 og 8 arbejder, hvilket vidner om, at bureauerne udfører en del arbejde for dem selv, som de er stolte af. Og antallet af indsendelser vidner om en sund kategori,” siger Niels Heilberg.

Fordelingen af indsendelser i de forskellige kategorier ligner sig selv på både antal og fordeling, men dog med en ekstra tilstrømning i de kategorier, der defineres bredere end de klassiske discipliner. En del af det arbejde, der udføres på bureauerne i dag, er blevet vanskeligere at specificere, fordi det er tænkt og eksekveret på tværs af kategorier og discipliner.

”Hen over advertising kategorien har vi et let fald i indsendelser i print, radio og film, singles, mens film, series er uændret, og outdoor og ambient stiger – sidstnævnte med 30 procent,” siger Niels Heilberg og tilføjer:
”I design ser vi fordobling i corporate identity og corporate print og en halvering i product print, og Digital oplever en stigning i corporate websites, og et fald i brand/product websites og display advertising.”

I år er der udsigt til lidt længere shortlister – efter ønske fra både jurymedlemmer, bureauer og Creative Circle selv. Det sker ved at dreje en anelse på systemet ved pointgivningen, så flere af de arbejder, der tidligere ville have ligget på vippen, nu kommer med.

Der er så afsat plads til længere faglige debatter jurymedlemmer imellem, når arbejderne på de enkelte shortlister skal diskuteres.
Jurymedlemmerne mødes fredag den 8. marts, og fredag den 3. maj er der awardshow.