8 bureauer involveret i kæmpe udbud på 30-40 mio. kr.

Peter Engholm
25@mail.dk

Et nyt samarbejde på Sjælland mellem DSB, Movia og Metroselskabet samler bl.a. kommunikation og markedsføring. 11 konsortier bød sig til, og 3 af dem er nu i finalen.

3 konsortier bestående af i alt 8 bureauer er netop blevet valgt til at kæmpe om et marketingbudget på i alt 30-40 mio. kr., ekskl. media vel at mærke.

Kunden er DOT – det står for Din Offentlige Transport, hvilket næppe gør de fleste klogere. Det er nemlig ganske nyt, om end længe planlagt – en paraply lanceret i forrige måned, som samler en række aktiviteter for DSB, Movia og Metroselskabet på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Målet er at skabe en bedre og mere sammenhængende transport – én indgang, hvad enten det er bus, tog eller metro.

DOT samler ikke kun kundeservice, priser og billetter, men også kommunikation og markedsføring, og så er vi fremme ved budgettets størrelse på 30-40 mio. kr. – og dermed en slags fast arbejde i perioden, aftalen løber; 3-7 år, afhængig af, om DOT vil forlænge 2 x 2 år. Der lægges op til 15 aktiviteter årligt.

DOT agter at tegne en aftale med én aktør, men opgaverne er så omfattende – se et kort omrids forneden – at bureauerne har slået sig sammen i konsortier:

11 bureauer/konsortier bød sig til, og 3 af dem er nu ”inviteret til at indgive tilbud”.

De tre prækvalificerede konsortier er:

  • Advance, Geelmuyden Kiese og Responsive
  • &Co og Magnetix
  • TBWA & BBDO, RelationshusetGekko og Omnicom Media Group

Bureauerne blevet evalueret på kriterierne referenceopgaver, bureaufaglige kompetencer og økonomiske nøgletal.

Planen er at have fundet vinderen af udbuddet lige før sommerferien. Indtil da er det de eksisterende bureauer hos trafikselskabernene, der leverer markedsføringen – dog med den forskel, at al kunde-rettet markedsføring om aktiviteter på Sjælland nu sker med DOT som afsender, hvad enten det er fællesskabet selv eller det enkelte trafikselskab, der leverer varen. DOT har allerde været afsender for en mobil-periodekort kommunikation, og snart følger også en indsats for en ny A-bus linje.

Hvordan de eksisterende bureauer vil stå efter udbuddet, står indtil videre ukommenteret hen. 

DSB arbejder i forvejen sammen med en gruppe af bureauer, bl.a. Mensch og Zupa, mens Movia for halvandet år siden valgte Bates Y&R i et udbud. Metroselskabet valgte så sent som i december DIS/Play som nyt digitalbureau. 

DOT-opgaverne omfatter:

Markedsføring og kommunikation inden for massekommunikation, direct marketing, digitale, mobile og sociale medier (web, mobil, apps) dialog på digitale/sociale platforme og informationsløsninger til fx foldere og infotainmentskærme. Endvidere kommunikationsløsninger internt i trafikselskaberne til frontpersonale og administrativt personale samt samarbejdspartnere (kommuner/regioner, operatører for drift m.fl.). Opgaverne kan også omfatte events, PR, filmproduktion og traditionel dialogmarkedsføring/CRM.

Yderligere omfatter rammeaftalen rådgivning og sparring omkring strategi-, produkt- og serviceudvikling særligt med henblik på digitale (informations-) løsninger samt samarbejde med mediabureau(er).