Aalborg-bureau fortsætter på vækstsporet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Clienti er vokset siden starten for tre år siden. Og i det seneste regnskabsår blev indtjeningen også forbedret – selvom ikke alt gik godt.

Det seneste år har været begivenhedsrigt hos Aalborg-bureauet Clienti. En del ting er gået godt, men der har også været mindre gode begivenheder, og derfor er bureauets stiftere, Anders Bjørnstrup og Mette Danmark, godt tilfredse med at kunne fremvise vækst for tredje gang i de tre år, bureauet har eksisteret, samt en forbedret indtjening.

Væksten er skabt på både eksisterende og nye kunder – og samtidig har man lige efter regnskabsårets slutning åbnet op i Aarhus, hvilket giver forventninger om en tiltagende vækst i indeværende regnskabsår.

Blandt de ting, der ikke er lykkedes, var forsøget på at etablere sig i København. Ideen var at bygge Clienti Cph på fundamentet af Peter Borks og Gitte Corfitzens bureauer, Provendo og 3blondes. Men det blev ikke nogen succes – og regnskabet for det fælles selskab forklarer, hvorfor Anders Bjørnstrup og Mette Danmark mistede troen på det.

Det første regnskabsår viser et bruttoresultat på godt 300.000 kr. og et underskud på over en halv mio. kr. Peter Bork og Gitte Corfitzen har nu købt Clienti ud og fortsat bureauet under navnet Friendly Cph.

En anden ting, der har været en belastning i året, knytter sig til et juridisk slagsmål med det konkursramte Par No. 1, hvor Anders Bjørnstrup var med i ledelsen op til kort før konkursen for tre år siden.

Han er blevet beskyldt for både tyveri og bedrageri og har haft en politisag på halsen – men den smuldrede støt og roligt. Det endte med en bøde på 200.000 kr. for overtrædelse af markedsføringsloven. En bøde, som Anders Bjørnstrup valgte at acceptere for simpelthen at undgå at skulle bruge mere tid på sagen.

“Jeg ville lyve, hvis ikke jeg sagde, at det har været en belastning, og derfor har det selvfølgelig også påvirket driften. I lyset af det har det været tilfredsstillende, at vi både har præsteret vækst og en forbedret indtjening,” siger Anders Bjørnstrup.

Nøgletal for Clienti

  • Bruttoavance 16,3 mio. kr. +8,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 679.167 kr. +4,1 pct.
  • Lønandel 75 (75,7)
  • Resultat af primær drift +0,53 mio. kr. +91,3 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz