Adapt forbedrede bundlinjen med 6 mio. i mareridtsår

Finn Graversen,
journalist

Da coronaen ramte var Adapt i fuld gang med en stor omstilling af bureauet. Alligevel lykkedes det at komme ud af 2020 med et godt resultat.

2020 har helt sikkert været et turbulent år med en del usikkerhed og vanskeligheder. Om det ligefrem har været et mareridtsår er nok mere skiftende.

Men det er det udtryk, som det store digitale bureau, Adapt selv bruger om året – sat i den sammenhæng, at man rent faktisk er kommet stærkt ud af året.

Det betyder først og fremmest, at bureauet præsterede en markant forbedring af bundlinjen. Den gik fra et minus på 3 mio. til et plus på 3 mio., hvorimod væksten på toplinjen var mere beskeden. Det er således i høj grad omkostningsbesparelser, der har forbedret bundlinjen, og det gælder først og fremmest personaleomkostningerne. Der er blevet færre medarbejdere og de er gennemsnitligt blevet billigere.

Forklaringen på den udvikling er dog mere omstruktureringer end besparelser, og det hænger sammen med begivenheder i 2019, hvor bureauet blev udfordret.

Det relativt stærke udtryk om året, skal ses i den sammenhæng. Adapt var midt i nogle forandringer, da corona ramte. I årene fra 2015 til 2018 voksede man år for år – samlet med ca. 60 pct. I 2019 gik det dog galt. Man gik tilbage i bruttoavance og det blev til et underskud på godt 3 mio. kr. efter et overskud på ca. 2 mio. i 2018.

Det er en kombination af faktorer, der fik det til at gå galt i 2019.

“V mistede en stor kunde samtidigt med, at vi lagde tre virksomheder sammen. Hertil kom, at vores daværende teknologiske cash cow mistede luften, og at vi opsagde kundesamarbejde, vi reelt ikke tjente penge på. Vi ændrede virksomhedens fokus og indsatte en ny ledelse,” siger adm. dir. Rikke Frelle.

Rikke Frelle, partner og direktør i Adapt Agency.

Hun overtog ledelsen af bureauet i oktober 2019 efter at have været hos Adapt i fem år, og gik så i gang med at omstrukturere organisationen og arbejdsgangene. Derudover gennemgik Adapt i 2020 også en rebranding og transformation, hvor man konsoliderede sig som tværfagligt digitalt hus, og leverandør af moderne teknologi og services.

Det er mere de mange forandringer, der kan aflæses på personaleomkostningerne, end egentlige besparelser. F.eks. er personaleomkostningerne i 2019 ekstraordinært høje på grund af udgifter til medarbejdere, der er stoppet.

“Derudover, og endnu vigtigere, har vi som led i transformationen været helt nede i materien af vores processer og arbejdsgange, og søsat initiativer for at optimere dem. Vi har skabt et organisatorisk setup, som gør os mere agile, og som i højere grad bringer medarbejdernes kompetencer og deres mulighed for at supplere hinanden i spil,” siger Rikke Frelle og fortsætter:

“Vi har i 2020 også brugt mange kræfter på rekruttering, og det er lykkedes at tiltrække nogle faglige profiler, som, sammen med den nye organisation, ganske enkelt har gjort os mere effektive. Mantraet for denne proces har været ‘work smarter, not harder’. Med til den historie hører også, at vi har forfremmet en række medarbejdere, som har været med til at udforme organisationen og arbejdsgangene, og derfor formår at føre dem ud i livet hver dag.”

Adapt har afdelinger i Litauen og USA samt salgskontorer i Tyskland og Spanien. Desuden har man oprettet et nyt selskab under navnet Adapt CRM, der leverer Salesforce-løsninger.

“Jeg er selvfølgelig stolt over, at vi i mit første år som direktør har budt coronakrisen trods og afsluttet med et stærkt regnskab, men pilen peger ikke på mig. Den peger på hele holdet. Jeg er privilegeret at arbejde sammen med så enormt dygtige mennesker, som hver dag sammen skaber produkter der gør vores kunder glade,” siger Rikke Frelle – og henviser dermed til, at bureauet har opnået det bedste resultat nogensinde i sine egne kundetilfredsheds-analyser.

Nøgletal for Adapt Group

  • Bruttoavance 66,187 mio. kr. +2,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 648.892 kr. +11,4 pct.
  • Lønandel 71,3 (82,5)
  • Resultat før skat +3,06 mio. kr. (-3,157 mio. året før)

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz