Adpeople blev Danmarksmester i bureaudrift

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Blandt de store bureauer, mens eventbureauet Welcome løb med titlen blandt de små bureauer.

Hvis man skærer ind til benet og fokuserer benhårdt på økonomiske resultater, så var det lille eventbureau Welcome Danmarks bedste til at drive bureau i 2009.

Det fremgår af den årlige bureaurapport fra Bureaubiz, hvor der som noget nyt præsenteres en model til at rangordne bureauernes præstationer i forhold til hinanden.

Modellen har dog splittet bureauerne op i en Major League for bureauer over 15 ansatte og en Minor League for bureauer med færre end 15 ansatte, og med 7 ansatte vinder Welcome således Minor League.

Blandt de større bureauer topper Adpeople med Recommended og Aegis på 2. og 3. pladsen.

Adpeople indgår i den WPP-ejede Enfatico-gruppe og det er COO for Enfatico, Emre Gürsoy, der har ansvaret for Adpeople i Danmark.

Han fremhæver, at den forretningsmæssige succes skal findes i spændingsfeltet mellem kreativitet, teknologi og processer. Det han kalder “operational excellences”.

“Når man kan optimere de tre ting, så får man den bedste forretning. Kreative tanker og ideer er noget, vi henter fra alle steder i huset – uanset afdeling. Vi tilskynder nye og anderledes måder at tænke på og motiverer derigennem også vores multikulturelle kolleger på bureauet til udvikling af globale løsninger.” siger Emre Gürsoy.

I øvrigt er 7 ud af Top 10 placerede i den såkaldte Slavepiskergruppe – d.v.s. bureauer med en gennemsnitsløn under gennemsnittet og en lønandel under gennemsnittet.

På den anden side – i et kriseår er det nok naturligt, at Slavepisker-bureauer klarer sig bedst.

Welcome er også en Slavepisker mens PR-bureauet Gunbak på 2. pladsen i Minor League er et Winwin.

Welcomes stærke placering bygger på meget konsistente præstationer med overskudsgrader på 45-50 pct. år efter år.

Bureauet er eksponent for en model, hvor man har et skarpt fokus på en kernekompetence: tilrettelæggelse af store møde-events for store koncerner på BtB-markedet.

Den samlede aktivitet er givet større end et traditionelt reklamebureau med 7 ansatte, men da bureauet overvejende lever af store projekter, satser man på free-lancere frem for en fast stab.

“Det giver os større frihed og fleksibilitet i forhold til at sætte det helt rigtige hold til kunderne,” siger dir. og partner, Jesper Hartley.

Frem for økonomi vil han hellere prale med, at bureauets arbejde kan gøre sig gældende, når der uddeles priser inden for den verden.

“Vi er et lille dansk bureau, der kan måle os med de store. Det gælder f.eks. arbejde for Grundfos i USA. Det viser, at vi kan vores metier, og at vi evner at hjælpe store danske virksomheder ude på de internationale eksportmarkeder,” siger Jesper Hartley.

Et tredje bureau står meget stærkt i resultaterne for 2009 – nemlig web-bureauet Triple. Men da der ikke er regnskabstal for 3 år tilbage, er bureauet placeret i en Bobler-gruppe. Bureauet ville dog toppe Major League, hvis det var taget med her.

Udgangspunktet for kåringen af DM i bureaudrift er overskudsgraden for de sidste 3 år.

I modellen indgår 2009 med 50 pct., mens overskudsgraderne for 2008 og 2007 tæller henholdsvis 25 og 10 pct. Desuden er udviklingen i bruttoavance fra 2008 til 2009 regnet ind i den samlede score med en vægt på 7,5 pct., mens størrelsen målt på bruttoavance tæller 7,5 pct.

Bureaubiz’ rapport rummer en række nøgletal for 142 bureauer og koster 1495 kr. ex. moms. Den kan bestilles hos finn@bureaubiz.dk.