Adpeople og Mindshare i tæt samarbejde om udvikling af kampagne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Fælles brief og åbent samarbejde mellem media- og reklamebureau. Rockwool er i gang med en kampagne, der er blevet til i et usædvanligt forløb, hvor alle bureauer har siddet med omkring bordet fra start.

Rockwool er ikke bare en ny kunde hos Mindshare – firmaet er i det hele taget en ny mediebureaukunde, og har bragt sine bureauer sammen anderledes end de fleste omkring udviklingen af firmaets nye kampagne.

“Det normale er, at en annoncør har aftaler med hvert enkelt bureau, og at processerne kører parallelt. Men Rockwool er ikke en stor annoncør og er derfor uden den traditionelle tilgang til samarbejde med bureauer. Det har været en fordel”, siger adm. dir. Martin Rasmussen, Mindshare, og tilføjer, at der er tale om et integreret samarbejde mellem Rockwool, Adpeople og Mindshare.

Han har netop lanceret samarbejdet med Rockwool som en nyhed – det er dog en nyhed af lidt ældre dato, idet det strategiske arbejde begyndte sidste efterår.

Også for Adpeople er Rockwool en nyere kunde.

“Det startede for et lille års tid siden, da jeg kontaktede firmaet, fordi jeg mente, at de havde mulighed for at udnytte klimaet mere. Det er jo et af verdens bedste miljø-produkter”, fortæller strategisk direktør, Daniel Hoffmann.

Men det er først nu, resultatet er blevet synligt i form af kampagnen Stop Local Warming, der fungerer på en række forskellige platforme.

“Alle bureauer har siddet med om bordet lige fra den spæde start og fået den samme briefing. Det gælder ikke kun Adpeople og Mindshare. Der er et stærkt PR-element i kampagnen, så Relationspeople har f.eks. også været med”, siger Martin Rasmussen og nævner, at search og PR knytter sig sammen, hvilket har skabt behov for samarbejde mellem Mindshare og Relationspeople.

Han karakteriserer samarbejdet med Adpeople som super positivt og er overbevist om, at den måde at gøre tingene på er fremtiden.

“Diskussioner om f.eks. foretrukne samarbejdspartnere popper op ind imellem og afspejler det skisma, der kan være mellem reklame, media- eller andre bureauer. Der er ikke nogen tvivl om, at der fortsat eksisterer en kompetence-diskussion, men jeg synes nu, at der er en række eksempler på gode samarbejder. Specielt oplever jeg, at det går godt med en række lokale og ikke nødvendigvis kreativt synlige bureauer”, siger Martin Rasmussen og fortsætter:

“Hvis alle søger at suboptimere, bliver der mindre at dele. Vi er sat i verden for at løse kundernes problemstillinger, og det gør vi bedst ved en åben indstilling til at samarbejde med andre på lige vilkår. Selvfølgelig skal der være en projektledelse, og kan kunden ikke selv indtage den rolle, så er der et af bureauerne der skal. Men det kan skifte afhængig af opgaven. For mig er det grundlæggende et spørgsmål om holdninger og om at lægge fortiden bag sig og i stedet fokusere på muligheder”.

Daniel Hoffmann er ganske enig.

“Da dialogen med Rockwool begyndte at tage form, fik jeg sat i gang, at alle relevante parter blev bragt ind om bordet. I den forbindelse blev samarbejdet med Mindshare etableret. Det er nødvendigt at bringe alle i spil, hvis man skal lykkes med en multiplatforms kampagne som denne, og vores ideologi er, at hellere levere den rigtige løsning første gang frem for at suboptimere. Hvis man vil have en langsigtet og stærk relation til en kunde, så skal man fokusere på sin kundes forretning frem for sin egen”, siger Daniel Hoffmann.