Adtomic kom ind i 2009 med 200 km/t – nu er 10 medarbejdere fyret

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Brat opbremsning for bureauet, der nu har ”tilpasset hårdt” efter at have hyret sig ind til vækst gennem 2008.

2008 blev et flot år for Adtomic, der voksede på samtlige parametre i regnskabet. Og man søgte at følge med fremgangen, så at sige:

“Vi kom ind i dette år med 200 km/t, og selv i januar havde vi så travlt, at vi ikke var i stand til at skrue ned. Vi er vokset ganske kolossalt og var oppe på 53 medarbejdere. Vi hyrede ind til vækst – ansatte til dels på forventet efterbevilling, om du vil – men nu har vi måtte tilpasse hårdt og afskedige folk. Det er trist, fordi det er dygtige mennesker, som tilmed skal ud på et hårdt marked,” siger Adtomics adm. direktør Søren Pedersen.

Adtomic har måttet sige farvel til 10 medarbejdere – svarende til næsten 20 pct. af den samlede stab – men det kunne have været gået værre.

“Vores kunder er almindeligt tilbageholdende – vi har ikke mistet kunder, men de udskyder og udsætter i stedet projekter. Til gengæld er vi så heldige også at have store kunder som Novo og Novozymes, der ikke er så konjunkturfølsomme. Så hvis andre bureauer er ramt på hele porteføljen, som vi er ramt på dele af porteføljen, så står det skidt til i branchen,” siger Søren Pedersen.

De store kunder kan både være en fordel i forhold til krisens værste konsekvenser, men også en ulempe fordi de presser bureauet på f.eks. priser.

“Vi har danske virksomheders internationale accounts, og de kunder er så store, at vi ikke møder marketingafdelingen, men procurement – her har vi fået én over nakken, og det har vi valgt at omfavne i form af en model, hvor vi tjener penge og samtidig er bevidst hyper-aggressive på vores priser. Vi har sat flere timepriser betydeligt ned,” siger Søren Pedersen.

Selv om krisen har kastet røgfyldte romerlys på Den Lange Bane, så vil Søren Pedersen gerne give et bud på, om bureauet nu har skåret ind til benet.

“Det er usandsynligt med flere tilpasninger indtil efteråret, hvor kunder lægger budgetter for 2010. Men hvis kunderne skærer yderligere, så skærer vi også. Det er en privatejet virksomhed – der kommer ikke en lille mand med en håndtaske fra en international kæde. Og vi tager de nedskæringer, der er nødvendige for at være rentable. Målet for Adtomic i 2009 er et overskud,” siger Søren Pedersen.