Advance har fundet formen: Bundlinjen voksede med 12 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Større aktivitet med færre medarbejdere. Bureauet er blevet trimmet til en ny virkelighed, hvor det ikke gælder om at være full-service – men at tænke full-service.

I forgårs sang og dansede Legos topchef, Jørgen Vig Knudstorp, da han fremlagde regnskabet over for verdenspressen.

Hos Advance, der har Lego som en af flere store kunder, kan man også tillade sig at synge og danse lidt over resultatet for 2014. Men ikke bare fordi man kan fremlægge et regnskab med en stærk økonomisk udvikling på alle parametre – også fordi det er et resultat af en indsats rettet mod at tune sig til fremtidens bureaumarked.

“Vi konstaterede for et par år siden, at vi nok var i stand til at vækste – men vi kunne ikke skabe vækst, der viste sig på bundlinjen. Problemet er, at kunderne agerer på en anden måde end tidligere, og derfor lagde vi en plan for at ændre bureauet til bedre at kunne agere i den nye virkelighed,” siger den ene af bureauets direktører, Jens Krog.

Han leder bureauet sammen med Claus Wittenborg, og selvom de ikke vil sige, at de har fundet formlen, så har de dog fundet en model, der ser ud til at virke.

“Vi har i hvert fald fået bygget en struktur og en organisation, som er tunet til det marked, vi skal fungere i, og vores konkurrencekraft er stor. Men dermed er opgaven ikke løst. Vi er på et marked, hvor man virkelig skal være på stikkerne hele tiden for at klare sig,” siger Claus Wittenborg,

Noget af strukturen kan man læse ud af regnskabet. Bruttoavancen er steget med ca. 8 mio. kr. – men bundlinjen er steget med 4 mio. kr. mere – nemlig med hele 12 mio. kr. Det hænger sammen med, at man bl.a. er blevet færre medarbejdere trods den stigende aktivitet.

“Som kunderne agerer, så er det ganske enkelt nødvendigt at indrette sin organisation mere fleksibelt. D.v.s. at den top-kapacitet, vi skal kunne håndtere, den skal sættes på et lavere niveau. Og så må man supplere med freelance,” siger Jens Krog.

Tænk som full-service

Et andet punkt omkring organisation handler om sammensætning af kompetencer – og dermed et lille opgør med full-service tankegangen.

“Problemet med den klassiske full-service tankegang er, at man let får bredt sig ud på for mange kompetencer, som måske kan siges at være nødvendige, men som man ikke tjener penge på, fordi man ikke har den nødvendige masse. Derfor siger vi i stedet, at vi ikke skal være full-service – vi skal tænke full-service. D.v.s. at vi skal tænke holistisk og tværmedielt og så i stedet søge samarbejder. Det betyder f.eks. at vores digitale folk ud over rådgivning og udvikling også skal kunne tænke som indkøber på specialiserede leverancer fra eksterne leverandører,” siger Claus Wittenborg.

På kundefronten afspejler tallene også en udvikling, hvor internationale kunder spiller en voksende rolle – herunder store eksportorienterede virksomheder, som umiddelbart vil blive opfattet som BtB. Men her har man hos Advance også justeret den klassiske tilgang.

“Selvom en virksomhed sælger til andre virksomheder eller myndigheder, så kan der godt være et behov for at kommunikere til slutbrugerne. Der kan også være problemstillinger omkring interessenter og stakeholdere. Vi taler derfor ikke om BtB eller BtC men om komplekse problemstillinger,” siger Jens Krog og fortsætter:

“Grundlæggende handler det om at sætte sig ind i kundens forretning og problemstilling og så udvikle løsninger. Og den tilgang er den samme uanset om det er den ene type virksomhed eller den anden.”

Flere internationale kunder

Et fokus på mere internationale kunder er samtidig også en vej ud af et stadigt mere presset dansk marked.

“Hvis man skal markedsføre sig på det danske marked, så er der ganske enkelt en begrænsning for, hvor meget du kan investere i udvikling og eksekvering, hvis det skal være rentabelt,” siger Claus Wittenborg.

Selvom bureauet på den måde slår mere ind på en vej, der kan synes mere konsulent-agtig og ligne noget, som Kunde & Co har praktiseret i en del år, så understreger de dog begge den store betydning af reklamebureauets kreative DNA:

“Det er bureaubranchens kreativitet, der adskiller den fra andre konsulenter. Det er vores evne til at fortælle en historie og se hvilke historier, der kan fortælles, som kan tilføre kunderne værdi. Management-konsulenter arbejder med structured problemsolving. Reklamebureauer arbejder med creative problemsolving, og det er noget, som kunderne har brug for.

Derfor satser vi på lange relationer, hvor vi kan gå ind i dybtgående diskussioner med kunderne om produkter, forretningsproblemstillinger, kunders adfærd etc. Det giver f.eks. ikke nogen mening at arbejde med en kreativ kommunikationsløsning, hvis der er noget grundlæggende galt med produktet.”

Nøgletal for Advance

  • Bruttoavance 67,046 mio. kr. +13,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,197 mio. kr. +29,9 pct.
  • Lønandel 59,6 (73,6)
  • Resultat af primær drift +14,913 mio. kr. +405,5 pct.