Advance: Vi trak os selv fra Bergsøe 4 handel

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dialogen med ejeren var positiv, men situationen omkring Bergsøe 4 var for usikker, og der var for lidt tid til, at bureauet turde gå ind i en handel. Mogens Holten Larsen forklarer, at den driftsmæssige udvikling afveg markant fra budgetterne.

Bergsøe 4 er et godt brand med en historisk set interessant kultur og et godt modelapparat.

Det var årsagen til, at Advance gik i dialog med Bergsøe 4’s ejer og bestyrelsesformand, Mogens Holten Larsen, om en mulig overtagelse.

“Vores tilgang var ikke en fusion men vi har været inde og se på, om der var muligheder for at fortsætte bureauet under vores paraply på en måde, hvor vi kunne finde nogle synergier i back-office, men hvor brandet fik lov at eksistere selvstændigt”, siger adm. direktør Jens Krog, Advance.

Der blev dog ikke tale om en overtagelse, og nu lukkes Bergsøe 4.

Jens Krog siger videre, at Mogens Holten Larsen var meget fremkommelig i forhandlingerne og strakte sig vidt for at finde en løsning. Dermed dementerer han andre forlydender om, at Mogens Holten Larsen har haft urealistiske forventninger til, hvad bureauet kunne indbringe. Hvilket Mogens Holten Larsen i øvrigt også afviser.

Jens Krog fortæller videre, at Advance i sidste ende selv valgte at trække sig fra forhandlingerne.

“Der står ikke opkøb i vores strategi, og derfor skulle vi føle os sikre for at gøre det. Vi kiggede f.eks. på, om der var mulighed for at inddrage nogle af de tidligere medarbejdere på Bergsøe 4, men der var for lidt tid til at gennemføre en sådan proces. Når et bureau er så tæt på at lukke, er der ikke meget tid at arbejde med, og der er også stor usikkerhed om de økonomiske forhold. Derfor var det for meget en press-ball til, at vi kunne gå videre”, siger Jens Krog.

Mogens Holten Larsen vurderer også, at det var tidspresset, der umuliggjorde en løsning med Advance, som man havde en meget positiv dialog med.

Han forklarer beslutningen om lukningen af Bergsøe 4 med, at bestyrelsen blev præsenteret for en driftmæssig udvikling, der afveg markant fra budgetterne.

“Og hvis vi som bestyrelse ikke kan se en mulighed for fortsat drift, så har vi pligt til at reagere. Vi har søgt at håndtere dette så professionelt som muligt og kæmpet med alle muligheder for at sikre bureauets fortsatte drift – det var vores eneste interesse – men tiden gav ikke mulighed for det”, siger Mogens Holten Larsen og tilføjer, at der bliver tale om en konkurs.

“Hvis ikke der er basis for fortsat drift, kan vi ikke bruge bankens penge. Men det vil blive gjort på en sådan måde, at kunderne kan få løst de opgaver, de ønsker, og jeg vil sætte mig i spidsen for det sammen med de medarbejdere, der vil være med”, siger Mogens Holten Larsen.