Advance’s overskud halveret på fire år

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bundsolide Advance investerer i fremtiden og har gjort det gennem flere år – men de nye aktiviteter koster foreløbigt på bundlinjen.

Målt på vækst er det ikke til at få øje på krisen i regnskabet for Advance Holding. Samlet er gruppen blevet en tredjedel større på fire år, og der har været vækst i alle årene – også de sidste to.

Men væksten har været kostbar. Overskuddet er i samme periode blevet halveret i kroner og øre. Regner man overskudsgraden ud er udviklingen endnu mere negativ. Den er faldet fra 18,4 i 2006/07 til 6,8 i seneste regnskabsår (2009/2010. Bureauet slutter regnskabsår 30. september).

Forklaringen er ikke svær at identificere. Advance har i de senere år udvidet med flere selskaber, hvor man har måttet realisere underskud.

“For reklamebureauet er vores mål en overskudsgrad på 15. Den er vi ikke helt i mål på, men det har været nogle turbulente år, som vi generelt synes, vi er kommet ganske godt igennem,” siger adm. dir. Jens Krog og fortsætter:

“Når det gælder de nye selskaber, så bevæger vi os ind på områder, hvor man ikke uden videre kan stille de samme indtjeningskrav som man kan til et tradtionelt reklamebureau. På den anden side er vores erkendelse, at hvis vi skal blive ved med at være et reklamebureau, så skal vi foretage de investeringer.”

Han siger videre, at bureauet som lokalt ejet og med en grundlæggende stærk økonomi har friheden til at tænke langsigtet – men selvfølgelig er ambitionen igen at se en stigende overskudsgrad.

“På koncernniveau skal den gerne være højere næste år, og på sigt skal vi helst over 10,” siger Jens Krog.

Datterbureauerne er webbureauet Wasabi, Advance Spirit, der retter sig mod organisationsudvikling og kommunikation, og det seneste skud på stammen – Advance Relations (det tidligere ByHabit).

Der meldes om fremgang i aktiviteterne – men det ændrer dog ikke på, at datterselskaberne de sidste to år har trukket et underskud på 2,5 mio. kr. ud af bundlinjen.

I det seneste år har specielt Advance Relations været et kostbart bekendtskab i det seneste regnskabsår. Bureauet blev købt i sommer, og der var forventet et bedre resultat, men investeringer i kompetence-udvikling og “manglende fokus på indtægtsgivende virksomhed under processen med salget af virksomheden” har betydet, at forventningerne ikke blev indfriet.

Jens Krog karakteriserer det som kontrollerede investeringer, og den faldende overskudsgrad ændrer ikke indtrykket af et stærkt og stabilt bureau. Men også et noget overset bureau.

Godt nok rykkede bureauet et pænt antal pladser frem i MyImage analysen – men det er fortsat placeret som den bløde mellemvare – uagtet at bureauet er blandt Danmarks 10 største.

Bureauet får heller ikke megen credit for, at det har en mangeårig og betydelig relation til en af de seneste års mest markante succeser i dansk erhvervsliv: Lego.

Advance har ydermere haft styrken til at sige stop til Elsparefonden, hvor man ellers havde skabt en meget anerkendt kampagne. Men Elsparefonden ville etablere en gruppe af bureauer, der løbende skulle byde ind på opgaverne, så Advance ville komme til at konkurrere om at håndtere fortsættelsen af kampagnen.

Nøgletal for Advance Holding

 • Bruttoavance 70,463 mio. kr. +7,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 992.437 kr. +0,2 pct.
 • Lønandel 68 (67,3)
 • Resultat af primær drift +4,74 mio kr. -7,9 pct.

Nøgletal for Advance

 • Bruttoavance 58,96 mio. kr. +5 pct.
 • Resultat af primær drift +6,27 mio. kr. -15,4 pct.

Nøgletal for Wasabi

 • Bruttoresultat 9,0 mio. kr. +3,2 pct.
 • Resultat før skat +0,412 mio. kr. (-0,017 mio. året før)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Advance Spirit

 • Bruttoavance 2,38 mio. kr. +531,3 pct.
 • Resultat før skat -0,968 mio. kr. (-2,173 mio. året før)

Nøgletal for Advance Relations

 • Bruttoavance 2,625 mio. kr. -38,1 pct.
 • Resultat før skat -1,245 mio. kr. (+0,015 mio. året før)