Advice: Torben Dan Pedersen tog sit ansvar

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

De ”økonomisk ugunstige aftaler”, som Advice-direktøren indgik, var hans ansvar – og dermed hans afgang. Ledelsen i Advice ser nu på, hvordan udgifterne skal dækkes ind.

Bureaubiz omtalte i går den usædvanlige og dramatiske formulering, der bruges i forbindelse med Torben Dan Pedersens afgang som direktør fra Advice.

Direktøren havde indgået “nogle økonomisk ugunstige leverandøraftaler på vegne af Advice A/S”. Aftalerne involverer ikke kundeprojekter, understreges det.

Hvorfor nævner I, at “Torben Dan Pedersen har ikke begået noget ulovligt”?

“For at undgå spekulationer, og fordi at også Torben Dan Pedersen ønskede at få katten ud af sækken,” siger Espen Højlund, adm. direktør i Advice

Om hvorfor disse ugunstige aftaler kunne opstå, siger Espen Højlund:

“Den enkelte direktør og partner i Advice har fuldt økonomisk ansvar. Og dét har Torben Dan Pedersen haft  i den konkrete sag – omfanget og sagens karakter gør imidlertid, at det må have den konsekvens, at Torben fratræder. Men det er vigtigt at understrege, at Torben Dan Pedersen hjælper loyalt og konstruktivt med overdragelsen af opgaver, og vi sender ham videre med de varmeste anbefalinger som en dygtig fagperson,” siger Espen Højlund.

I understreger også, at de indgåede aftaler ikke betyder noget for soliditeten i bureauet …

“Vores udgangspunkt er godt og sundt, og vi kan overveje at banke dette af, så et ellers flot resultat bliver mindre flot. Det er relativt udramatisk for bureauet, men naturligvis dramatisk for en person, der i Torben Dan Pedersens tilfælde har været her i mange år,” siger Espen Højlund, der ikke ønsker at oplyse, hvad, hvad de ” øknomisk ugunstige aftaler” består i – da der verserer en afklaring med parterne i sagen.

Ledelsesgruppen i Advice har hidtil bestået af fem personer, alle med titel af direktør – Espen Højlund og Torben Dan Pedersen samt Ralf Lodberg, Jens Christiansen og Gitte Rosholm.

Ifølge Espen Højlund medfører Torben Dan Pedersens fratrædelse ikke en udvidelse af ledelsesgruppen.