Advices medarbejdere blev markant mere produktive

Finn Graversen,
journalist

Advice voksede med 9 mio. kr. i 2020 – og næsten hele væksten landede på bundlinjen. Corona-året øgede effektiviteten.

Når man i et corona-år har Sundhedsstyrelsen som kunde, der har brug for en kæmpe kommunikationsindsats, så vil den umiddelbare forventning være, at man kommer ud med et godt resultat.

Den forventning lever Advice da også op til. Selvom det samtidig understreges, at fremgangen er bredere funderet. Ca. 10 pct. blev det til, så bureauet nu har en bruttoavance på 100 mio. kr.

Hvad der dog ikke er lige så oplagt, er at størstedelen af fremgangen i bruttoavance er landet på bundlinjen. Der blev lagt ca. 9 mio. kr. på toppen og af dem landede ca. 7,3 mio. kr. på bundlinjen.

Det hænger sammen med, at bureauet trods den stigende aktivitet blev lidt færre folk, og at personaleomkostninger således faldt lidt.

Advices medarbejdere var kort sagt mere produktive i 2020, og det viser sig i nøgletallet Bruttoavance pr. medarbejder, der steg med hele 14 pct.

Det er der flere årsager til, fortæller Mille Klink, der overtog rollen som adm. dir. fra Espen Højlund ved indgangen til 2020.

“Dels kostede Falck-sagen mange ledelsesressourcer i 2019, og det har selvfølgelig påvirket produktiviteten. Og dels tror jeg, at corona har ført til en større effektivitet,” siger Mille Klink og fortsætter:

“Da landet lukkede ned, og vi blev tvunget til at arbejde hjemme, fik vi et entydigt fokus på vores kunder og på at løse de opgaver, der lå foran os. Det gjaldt både vores medarbejdere og kunderne – vi var grundlæggende i samme båd. Desuden blev en række interne projekter og sociale aktiviteter skåret væk, fordi vi jo simpelthen ikke kunne gennemføre dem. Men selvom det ud fra en driftsøkonomisk vinkel er en positiv udvikling, så har det også en pris. Vi kan ikke blive ved med at undvære de interne projekter, sociale aktiviteter og den uformelle sparring,” siger Mille Klink og fremhæver desuden, at 2019 også var et ekstraordinært, fordi man her skulle bruge mange ledelsesmæssige ressourcer på Falck-sagen.

“Og det har selvfølgelig påvirket produktiviteten i negativ retning,” siger Mille Klink.

Hun fortæller, at corona-relateret arbejde for Sundhedsstyrelsen i 2020 har fyldt knap 10 pct. af bruttoavancen.

“Mentalt har Sundhedsstyrelsen fyldt enormt meget, og økonomisk er det da også en af vores største kunder. Men vores samlede resultat er et produkt af aktiviteten hos en række store og mindre kunder,” siger Mille Klink.

Hun ser da også lyst på fremtiden.

”Når jeg skal se fremad, har vi generelt en stor tro på fremtiden. Der er mange positive signaler i samfundsøkonomien og forbruget, og som bureau er jeg overbevist om, at vi har en stor relevans både herhjemme og i stigende grad med internationale kunder. Lige siden 1991 har vi arbejdet med at koble en stærk samfundsforståelse til vores rådgivning og løsninger. Det må man sige er hyper-relevant i den tid vi lever i, og derfor oplever vi en ekstra nysgerrighed om, hvad vi kan hos kunderne på tværs af sektorer og brancher,” siger Mille Klink og tilføjer, at man i 2021 forventer at kunne fastholde niveauet fra 2020 – måske endda med en lille vækst.”

Advices vækst i 2020 kommer oven på et par magre år. Man skal tilbage til 2017 for at finde vækst og i 2019 oplevede bureauet et decideret fald. Men det var også året, hvor bureauet skulle gennemleve Falck-krisen, og et fald på nogle procent var umiddelbart nådigt sluppet. Og selvom corona har hjulpet i 2020, så ser det grundlæggende ud til, at Falck-sagen ikke har fået nævneværdige konsekvenser for bureauet. I hvert fald økonomisk.

“Men det skal ikke få nogen til at tro, at vi har taget afslappet på sagen. Vi har taget den dybt alvorligt og arbejdet intenst på at lære af den. Jeg håber og tror, at det har været medvirkende til, at den ikke har fået større økonomiske konsekvenser,” siger Mille Klink.

I beretningen fremhæves det, at bureauet gik ind i 2020 med “et styrket og professionaliseret set-up omkring vores governance, risikostyring og etiske praksis.”

Dette forhindrede dog ikke, at bureauet var på vej ud i en ny problematisk situation, da man i slutningen af 2020 ansatte Fredericias socialdemokratiske borgmester. Umiddelbart stoppede Jacob Bjerregaard i politik, fordi han havde fået sit drømmejob, men det var før skandalen brød ud, og da det skete valgte han ikke at tiltræde hos Advice alligevel.

“Det er en ærgerlig sag, vi ikke havde set komme. Og altså en ansættelse, der nåede at slutte, før den egentlig startede,” siger Mille Klink.

Nøgletal for Advice

  • Bruttoavance 99,891 mio. kr. + 10,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 908.100 kr. +14,1 pct.
  • Lønandel 65,9 (74,8)
  • Resultat før skat +18,176 mio. kr. +67,0 pct.