Advokat kræver navn fjernet fra artikel om Profui

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Det store bureausamarbejde i Profui segnede bl.a. under en krævende e-handelsløsning for Pandora. Lød forklaringen. Nu går Pandoras advokat i rette med Profuis initiativtager.

Bureaubiz har fået en usædvanlig henvendelse – fra advokat Flemming Christensen fra firmaet Bender von Haller Dragsted, der repræsenterer smykkekoncernen Pandora.

Her henvises til artiklen i sidste uge “Succes kvalte Profui” og citatet fra Kasper Kjærbye Larsen, initiativtageren til Profui, hvori han forklarer baggrunden for, at onlinebureauet med 7 selskaber og 70 medarbejdere ikke holdt i længden:

“Vi fik store opgaver – bl.a. at udvikle det globale site for Ecco og en e-handelsløsning for Pandora. Det viste sig at være for krævende.”

Til citatet har Pandoras advokat følgende kommentar:

“Det er ikke korrekt, Profui fik en “stor opgave” med udvikling af en e-handelsløsning for Pandora. Min klient har således aldrig indgået en aftale med Profui herom. Jeg skal derfor venligst bede om, at min klients navn “Pandora” fjernes fra artiklen.”

Hvad er op og ned i denne sag?

“Det, der er oppe, er, at Profui og undertegnede blev hyret af Pandora til at udføre et sanity-check på en e-handelsløsning, som et jysk bureau havde kodet på i et års tid. I forlængelse af dette check kom en neutral tredjepart ind og konkluderede, at projektet ikke levede op til forpligtelserne. Pandora besluttede derfor at begynde forfra, og Profui blev hyret til at rådgive om sammensætning af et hold, der kunne fortsætte det,” siger Kasper Kjærbye Larsen.

… og så blev Profui sat på e-handelsløsningen?

“Ja, for så vidt angår at sammensætte holdet – et hold, der bestod af fire virksomheder, herunder to fra Profui. Pandora besluttede selvstændigt at vælge de fire virksomheder, men aftalerne blev indgået af de enkelte selskaber,” siger Kasper Kjærbye Larsen.

Så det var ikke Profui, der indgik aftalen?

“Rent teknisk og set ud fra en advokats synspunkt, nej. Fordi timeafregningen for kodningen blev en sag mellem det enkelte selskab og Pandora. Relationen mellem Profui og dets medlemmer var ikke helt klar, mente Pandora – og jeg valgte at efterkomme ønsket. En strid vil risikere at skade projektet, og jeg ønsker virkelig Pandora at komme i mål med det. Det fortjener de,” siger Kasper Kjærbye Larsen, der understreger, at Pandora efter projektopstart og kick-off har valgt at videreføre det direkte med de enkelte leverandører.

Det har ved denne artikels deadline ikke været muligt at få en kommentar fra Pandora-advokaten til Kasper Kjærbye Larsens udlægning af sagen.

Som et kuriosum kan nævnes, at Bark Group i går på OTC Bulletin Board meddelte, at bureauet er blevet valgt til at opdatere det globale site for Ecco – altså den anden store opgave, som Kasper Kjærbye Larsen nævnte som værende medvirkende årsag til, at Profui knækkede.

Løsningen fra Bark Copenhagen er ifølge meddelelsen en “high-profile section of www.ecco.com” – kaldet Ecco World.