Aegis flytter rundt på 45 medarbejdere og siger farvel til direktør

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det digitale bureau Isobar forsvinder ikke som brand – men forsvinder stort set som selvstændig organisation inden for Aegis Media. Isobars direktør, Sofie Wichmann har forladt bureauet.

Aegis Media har i dag offentliggjort en betydelig organisatorisk ændring, der indebærer, at 45 medarbejdere flyttes rundt i mediabureauet.

Der er tale om medarbejderne i det digitale bureau, Isobar, som i realiteten nedlægges som organisation. Brandet, der er internationalt, vil i princippet bestå, men vil først og fremmest blive håndteret af nogle få folk med koordinerende ansvar.

Resten flyttes rundt til henholdsvis mediabureauerne Carat og Vizeum samt de andre digitale bureauer, Iprospect og Suddenly.

For Isobars direktør, Sofie Wichmann, har ændringerne den helt konkrete konsekvens, at hun har forladt bureauet. Det er ikke sjovt at være direktør for en tom organisation. “Jeg ser det helt udramatisk. Lars Bo (Aegis Medias chef, red.) og jeg var enige om, at ændringerne fjerner mit job”, siger Sofie Wichmann og tilføjer, at hendes fremtid lige nu står åben.

“Jeg har fået lejlighed til at nyde sommeren og overveje mulighederne. Det har været skønt”, siger Sofie Wichmann.

Lars Bo Jeppesen forklarer ændringerne med bl..a. et ønske om at bringe de digitale kompetencer tættere på kunderne.

“Vi har haft en betydelig succes med at bygge digitale kompetencer, men nu er tiden inde til at integrere dem helt ind i mediebureauerne. Man kan sige, at de digitale bureauer har specialist-kompetencer, men mindre kundekontakt. Den ligger først og fremmest hos mediabureauerne og derfor bringer vi de digitale kompetencer tættere på kunderne gennem dette skridt”, siger Lars Bo Jeppesen.

Af de 45 medarbejdere bringes ca. 20 til Carat og Vizeums interaktive afdelinger, mens de resterende flyttes til search-firmaet Iprospect samt web-bureauet Suddenly. Desuden har bureauet en lille afdeling for data-analytics.

“Man kan sige, at de digitale bureauer fungerer som rugekasser for nye kompetencer. Den funktion kan ikke eksistere inden for et mediabureau. Til gengæld skal kompetencerne bringes tættere på kunderne, når de har vokset sig store”, siger Lars Bo Jeppesen.

Jackie Frandsen leder iProspect og Sara Trier er chef for Suddenly.