Afskrivninger giver stort underskud i Danmarks nye storbureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bruttoavancen blev tredoblet, men Guava har samtidig taget ekstra hårdt fat og afskrevet 58,8 mio. kr. i seneste regnskabsår. Derved har bureauet trimmet sig bedre til, hvis tiderne skifter. Bureauet er nu Danmarks tredjestørste.

Man kan finde små tegn på de usikre økonomiske tider i regnskabet for Guava, der er en fusion af en lang række mindre bureauer. Bl.a. noteres, at kundernes beslutningstider er steget til 3-6 måneder.

“Men som sådan kan man ikke sige, at vi oplever en afmatning. Der er dog næppe nogen tvivl om, at det vil påvirke os, hvis den nuværende økonomiske usikre tid fortsætter”, siger adm. Brian Mertz Pedersen.

Han kan dog samtidig konstatere, at bureauet har rustet sig til, hvis tiderne skulle blive mere ugunstige. Det er sket ved at sætte turbo på stømliningen og integrationen og ved at tage ekstra hårdt fat i afskrivningerne. Men det har samtidig betydet, at bureauet er kommet ud med et underskud på 37,8 mio. kr.

“Samtidig har vi også afholdt en lang række fusions-omkostninger. Vi har købt en lang række bureauer, og det indebærer helt naturligt større afskrivninger på goodwill og kundekontrakter. Men samtidig har vi afskrevet en række mindre selskaber med det samme. vi kunne godt have trukket afskrivningerne over lidt flere år, men har altså valgt at gøre det hurtigere”, siger Brian Mertz Pedersen.

Regnskabet viser markant vækst i omsætning, og bureauet ligger med en bruttoavance på 134 mio. kr. nu som landets 3. største målt i forhold til både reklame- og media-bureauer.

Den primære drift er også positiv. Men plusset på 13 mio. kr. mod 10,8 matcher dog langt fra væksten i omsætning.

Regnskabet markerer samtidig en forbedring af de fleste nøgletal, og når det gælder gennemsnitslønnen, er der sket et markant løft. De 390.648 kr. er stadigt væsentligt lavere end branchegennemsnittet – men er dog en fremgang på 36 pct. og således udtryk for, at Guava har udviklet sig fra det meget netbaserede Notabene.net til mere og mere at ligne konkurrenterne på markedet.

Nøgletal for Guava

  • Bruttoavance 134,436 mio. kr. +191,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 696.560 kr. +16 pct.
  • Lønandel 56 (48)
  • Resultat af primær drift 13,028 mio. kr. +20 pct.
  • Årets resultat -37,8 mio. kr. (+8,3 mio. kr. i 2006/07)