Afsløring: B.T.s historie om rød bloks kæmpe annonce-forbrug er en myte

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

”Bruger formue på at vælte Løkke” hed historien om rød bloks annonceforbrug på 100 mio. kr. Men en research viser, at tallet er vildt overdrevet og baseret på enten uvidenhed eller manipulation.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var ikke sen til at bruge tallet på TV2, da B.T. i sidste uge bragte historien om, at rød blok i 2010 brugte fem gange så mange penge på annoncering som blå blok – 99.573.599 kr. mod 22.515.232 kr.

Ritzau strammede B.T.’s historie, og på TV2 fik den en tand ekstra – herefter var nuancerne væk, og oplysningen en etableret kendsgerning.

Men tallet er en myte. Det bygger på registreringer af annonceforbrug i Gallup Adfacts, og herefter tolkes fire fagforeningers samlede annonceforbrug som støtte for rød blok.

At opstille det på den måde bygger i bedste fald på ukendskab til både Gallup Adfacts og markedet – i værste fald er det manipulation.

Bureaubiz har talt med de fire nævnte fagforeninger og kan tegne et billede, der helt fjerner det David-Goliat billede, som B.T. og Venstre har tegnet af hhv. blå og rød blok. Forholdet er snarere lige.

Det største problem i historien om de 100 mio. annonce-kroner hos rød blok er forudsætningen om, at hver eneste krone, som 3F, HK, LO og FOA brugte på annoncer i 2010, er en støtte til rød blok. Og det er lodret forkert.

Der er konkurrence mellem de faglige organisationer, som derfor bruger store summer på hvervekampagner. Eksempelvis ser man også Kristelig Fagforening og de selvstændiges A-kasse, ASE, aktive på annoncefronten – og hvor hører de i øvrigt til i de to blokke?

Hos HK afviser kommunikationschef Charlotte Bender, at der er ydet støtte til rød blok via annonceringen:

“Vi har ikke ført nogen politiske kampagner i 2010. Vi kørte to store kampagner; den ene var en hvervekampagne – altså annoncekroner, der sigtede på at hente nye medlemmer – og den anden var en kampagne i forbindelse med overenskomsterne, mod 50 pct-reglen.”

HK står ifølge Gallup til at have brugt – i listepriser – 22 mio. kr. i annocer. Det tolkes som støtte for rød blok. Det rigtige beløb er 0 kr.

Hos FOA vil man gerne medgive at have brugt penge på annoncer, der kan udlægges regeringskritisk – men at det drejer sig om 100.000 kr. ud af et budget, i Gallups listepriser, på 8,1 mio. kr.

“Vores største kampagne i 2010 spillede op ad Lønkommissionens rapport. Her puttede vi bl.a. Claus Hjort Frederiksen i en kjole – det kunne da godt anses som kritik af blå blok, selv om vi ville have gjort det samme med en finansminister fra rød blok,” siger Jens-Jørgen Krogh, pressechef i FOA.

3F har det største markedsføringsbudget i fagbevægelsen – Gallups listepriser siger 37,8 mio. kr. Og organisation er åbenlyst blå blok-kritisk. Men at regne hele budgettet med til støtte for rød blok er “fuldstændigt langt ude”.

“3F gennemførte den største og dyreste hvervekampagne i forbundets historie. Jeg har ikke de præcise tal, men jeg vil mene, at vi brugte 2/3 af vores annoncebudget på rekruttering. Den sidste tredjedel var fagpolitisk kommunikation, der var regeringskritisk: Den første af vores Skævt-kampagner og en kampagne mod regeringens genopretningspakke, der halverede dagpengeperioden,” siger Palle Smed, kommunikationschef i 3F.

Genopretningspakken fik også LO til lommerne. Gallup og listepriserne taler om et samlet forbrug på 17,3 mio. kr.

“Jeg vil skønne, at vi brugte 2/3 af vores budget på annoncer, der kan opfattes regeringskritisk – og det var kampagnen mod regeringens genopretningspakke, inkl. annoncering af demonstrationen. Resten har andre former for annoncer, f.eks. jobpatruljen og debatmøder om, hvordan Danmark kommer videre i morgen,” siger Louise Høst, kommunikationschef i LO.

Ifølge Gallup, der kun ser på afsenderen og ikke vurderer budskabet, brugte de fire fagforeninger i alt 85,2 mio. kr. i listepriser på markedsføring i 2010 – et beløb, der i B.T. blev udlagt 100 pct. til støtte for rød blok. Den reelle andel er knap 25 pct.

Og så er der beløbets faktiske størrelse. Når Gallup Adfacts opgør annonceforbruget, sker det i listepriser, altså hvad en given indrykning koster – uden nogen form for rabat. Men der gives rabat, endog store rabatter. Dividér listepriserne med 2 og få det reelle beløb, lød det fra en af fagforeningerne – dividér med 4 eller 5, mente en anden.

Problemet opstår, når listepriser opfattes som faktisk annonceforbrug – og det blev de, da B.T.’s historie nåede til tv-mediet.

En forveksling, fagforeningernes kommunikationschefer finder “ærgerlig”, “gakket” og “grotesk” – forståeligt nok, for de skal stå til ansvar over for deres medlemmer. “Jeg ville blive fyret, hvis jeg brugte så mange penge, som der bliver nævnt” siger Louise Høst, LO’s kommunikationschef.

Men listepriser gør det trods alt nogenlunde let at sammenligne styrkeforholdet mellem rød og blå blok – i al fald når det gælder de politiske partier.

I faktiske tal brugte fagbevægelsen næppe ikke over 10 mio. kr. i 2010 på regeringskritiske annoncer – og her indgår endda broderparten af de 5 mio. kr., som 3Fs kongres i september afsatte på aktiviteter, der har til formål at vælte regeringen.

Det fremgår ikke, hvor B.T. har sine Gallup-tal fra (og B.T. har ikke vendt tilbage på Bureaubiz’ opkald), og derfor ved vi ikke, om de er hentet ved egen drift eller leveret og tolket af tredjepart. Men det ligger fast, at Venstres næstformand, Kristian Jensen, i artiklen var hurtigt ude og kalde oppositionen for hyklere.

“De får annoncer, der bakker dem op, for et uhørt antal millioner fra fagbevægelsen. Det er hykleri, når socialdemokraterne og SF siger, at de ingen penge har, når fagforeningerne spytter et så stort antal millioner i deres valgkamp.”