Afslutningen på året var hård ved tv

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Udviklingen i DRRB’s Medieindeks i den sidste del af året, stiller TV 2’s seneste økonomiske opjustering i et besynderligt lys.

Da TV 2 i sidste uge opjusterede forventningerne til resultatet for 2008, blev det bl.a. begrundet med, at reklameindtægterne faldt mindre end forventet. TV 2 må i så fald have været voldsomt pessimistiske i deres forventninger. I hvert fald hvis man skal dømme på udviklingen på tv-markedet i DRRB’s Mediaindex.

December landede på indeks 83 i forhold til samme måned sidste år, og de to måneder forud landede på indeks 73 (oktober) og 90 (november). TV 2 skal altså have hugget betydelige markedsandele, hvis det skal kompensere for de tal – eller budgetteret endnu lavere.

Den anden mulighed er, at konkurrenterne SBS og MTG med tallene får næring til deres påstand om, at TV 2’s økonomiske krise har været politisk spin for at få bl.a. brugerbetaling igennem.

Samlet sluttede december på indeks 97, og tallet blev løftet af internet, radio, biograf og lokale/regionale ugeaviser. Den anden store mediegruppe, dagbladene, fik lige som tv ikke en god julehandel. December endte på indeks 83.

Året endte samlet på indeks 100, hvilket er lig en omsætning på 5,12 mia. kr..

Mediegrupperne ser således ud (indekstal):

  • Dagblade 91
  • Magasiner og ugeblade 92
  • Fagblade og tekn. tidsskr. 84
  • Lokale/regionale ugeaviser 87
  • Tv 96
  • Radio 81
  • Biograf 104
  • Outdoor 102
  • Internet 130
  • Diverse 191