Agency Spring overtager Grundfos’ interne bureau

Emil Nørlund
emil@bureaubiz.dk

Pumpeproducenten har overdraget deres interne bureau Brandbox til Agency Spring, som skal fungere som et lokalt bureau, der kan levere globalt. Stor vækst forventes.

Grundfos har valgt, at Agency Spring skal overtage deres interne bureau Brandbox.

Den nye struktur er et særsyn på det danske marked i det, at den nye eksternt drevne enhed fortsat skal fungere fra Grundfos’ egen matrikel i Bjerringbro.

Om baggrunden for det nye organisatoriske setup, der træder i effekt den 1. november, fortæller Morten Bach, der er Grundfos’ Group VP for group marketing og sales development:

”Vi har i dag et godt samarbejde med to eksterne marketing-bureauer, og derudover har vi et internt bureau med en håndfuld dygtige medarbejdere – samt et antal freelancere. Men det at drive reklamebureau er ikke en del af vores kerneforretning, og vi kan se flere muligheder i at gøre Agency Spring til arbejdsgiver for medarbejderne i vores interne bureau.”


At drive reklamebureau er ikke en del af Grundfos’ kerneforretning,  mener Morten Bach, der er Grundfos’ Group VP for group marketing og sales development.

Adspurgt hvordan den nye struktur vil gavne Grundfos, svarer Morten Bach:

”Vi vil f.eks. kunne ekspandere hurtigere og vi bliver i stand til at udvikle vores marketingkompetencer, så de passer bedre til den digitale virkelighed, vi befinder os i. På den måde kan vi bedre løse opgaver, der i dag outsources til en række eksterne samarbejdspartnere.”

Han tilføjer:

“Det giver os en masse værdi at samarbejde med folk, der er tæt på os, forstår os og samtidig har toptunet indsigt i de nyeste måder at bedrive markedsføring på”.

Agency Spring på spring
At valget er faldet på Agency Spring som samarbejdspartner, er noget der, ifølge Morten Bach, er sket efter en længere udvælgelsesproces. Agency Spring er dog ingenlunde et nyt bekendtskab for Grundfos, da Agency Spring har ageret som et af virksomhedens lead-bureauer gennem et årti.

Hos Agency Spring mener CEO Peer Brændholt, at ambitionen med Brandbox står klar:

”Brandbox skal være Grundfos’ lokale bureau, der er i stand til at levere globalt. Vi skal være så tæt på Grundfos, at det føles nemt og naturligt at bruge os til en række opgaver, men samtidig have den armslængde der gør, at vi står på tæer for at levere et konkurrencedygtigt produkt til en konkurrencedygtig pris. Og så skal vi løbende tilføre nye kompetencer, så de medarbejdere der starter, hurtigt får flere kollegaer.”

Bureau-vækst i horisonten
I skrivende stund består Brandbox af ‘en håndfuld’ fastansatte og ca. 15 tilknyttede freelancere. Men målet er, at det nye Brandbox under Agency Spring skal vokse, fortæller Grundfos’ Group VP Morten Bach:

“Vi skal gerne fordoble antallet af fastansatte i løbet af 2018, og 2020-planen foreskriver, at vi er oppe på det fem-dobbelte antal til den tid.”

I forbindelse med outsourcingen overdrages alle nuværende medarbejdere i Brandbox til Agency Spring. Lotte Filskov, som i dag er strategisk konsulent hos Agency Spring, kommer til at stå i spidsen for den daglige ledelse af bureauets nye sub-bureau.