Agenda-partner og medstifter forlader bureauet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Tab1 på Carlsberg trækker mere og mere af Laust Chr. Poulsens tid. Derfor vil han forlade eventbureauet helt i år.

Agenda Group er en konsulentdrevet virksomhed, og den slags fungerer bedst, når den drives af folk, der har deres daglige gang på bureauet.

Det er baggrunden for at den ene af de to stiftere af Agenda Group, Laust Chr. Poulsen, nu har solgt sine aktier og forladt bestyrelsen. I løbet af i år vil han så forlade bureauet helt.

“Laust har i en længere periode kun været delvist på bureauet, og hans primære interesse er på Tab1. Derfor er det en ganske naturlig udvikling og ganske udramatisk, at vi nu har aftalt, at jeg køber hans aktier,” siger Andreas Høgsberg.

Dermed bliver han eneejer af bureauet, idet han og Laust Chr. Poulsen i 2009 købte OMG ud.

I bestyrelsen er Laust Chr. Poulsen erstattet af Peter Schradieck.