Agenda-partnere køber OMG ud af ejerkredsen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har redet stormen af. Men krisen har også givet værdifulde erfaringer, som nu fører til, at OMG sælger sine 50 pct. til de to Agenda-partnere. Men samarbejdet fortsætter uændret.

På kinesisk betyder det samme tegn både krise og udvikling, og hos Agenda Group sidder man nu med en oplevelse af, at der er meget fornuft i den dobbelttydighed.

“Der skal ikke herske tvivl om, at de 12 måneder fra august sidste år til august i år har været hårde, og vi har måttet skille os af med folk. Men samtidig synes vi også, vi har lært en masse, som vi har kunnet bruge til at skærpe vores fokus”, siger adm. dir. Andreas Høgsberg.

Helt konkret har den holdning netop udmøntet sig i ændrede ejerforhold og en deraf følgende udskiftning i bestyrelsen. Agenda har hidtil været 50 pct. ejet af OMG, og derfor har OMG’s nordisk chef, Peter Gottfredsen helt naturligt siddet i bestyrelsen som formand.

Nu køber Andreas Høgsberg sammen med den anden partner, Laust Chr. Poulsen OMG’s ejerandel.

Det er der flere årsager til.

“Før krisen var vi begyndt at brede os lidt mere. Men skal du overleve i en krise, så sker det bedst på grundlag af kompetencer, hvor du er unik. Derfor har vi været igennem en proces, hvor vi fik mindet os selv om, hvad vi er verdensmestre i, og vi fortsat SKAL være verdensmestre i. På det grundlag har vi justeret vores forretning og skåret produktet til, så vi i dag står bedre rustet end før krisen”, siger Andreas Høgsberg og fortsætter:

“Men samtidig har vi vurderet, at det ville være rigtigt at stå mere frit i forhold til den fortsatte udvikling af forretningen. Det er et spørgsmål om, at vi og OMG bliver mere uafhængige af hinanden i forhold til den strategiske retning. Desuden har vi har draget den erfaring, at vi vil have godt af at inddrage flere eksterne kræfter i bestyrelse og et nyoprettet advisory board. Samtidig får vi også flere muligheder for at tiltrække en ny type medarbejdere, hvor der er et behov for at kunne tilbyde et partnerskab”.

Både han og Peter Gottfredsen understreger, at samarbejdet mellem OMG og Agenda fortsætter uændret i regi af en strategisk samarbejdsaftale. Agenda bliver boende og vil færdes rundt sammen med OMG-medarbejdere som hidtil og i dagligdagen vil man ikke opleve nogen forskel.

“Vi har været meget glade for vores samarbejde med Agenda. Men hvis der skal være et fælles ejerskab, så skal det kunne begrundes i nogle fælles ressourcer og kompetencer, der bedst kan udnyttes på den måde. Realiteten er, at Agenda og vi har udviklet os i meget forskellige retninger. Vi er blevet meget mere fokuserede på den digitale verden og sælger i stigende grad software og beslutningsstøtte systemer, mens Agenda flytter sig mere mod oplevelsesbaseret markedsføring og den kreative verden, og derfor er det naturligt, at vi stiller hinanden mere frit”, siger Peter Gottfredsen.

Helt konkret er han udtrådt af bestyrelsen og blevet erstattet af advokat Thomas Holst Laursen som formand.

“Men det er en overgangsordning indtil vi får sammensat den rigtige bestyrelse og et advisory board, hvor Peter heldigvis har sagt ja til at indtræde”, siger Andreas Høgsberg.

Han har en ambition om også at få kundesiden repræsenteret i enten bestyrelse eller advisory board, og med overtagelsen af ejerskabet er der fjernet en konfliktmulighed i forhold til dette.

Andreas Høgsberg fortæller endvidere, at skærpelsen af fokus har virket positivt på ordreindgangen.

“Nu tjener vi penge igen. Jeg vil ikke udelukke, at vi kan komme ud af året med overskud, men vi føler os sikre på 2010 vil give overskud”, siger Andreas Høgsberg.