Agillic kritiseres for vildledende tal

Marianne Kristensen Schacht,
chefredaktør på Bootstrapping

Efter blot ti måneder på vækstbørsen First North vurderer revisor for Agillic, at omsætningstal hidtil ikke har været opgjort i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ændringen kaster dårligt lys på hele vækstbørsen, lyder kritikken.

Efter bare ti måneder på vækstbørsen First North udsendte den danskudviklede marketing automation platform Agillic i januar en meddelelse om, at selskabet ændrer regnskabsprincipper til den internationale standard IFRS. Samtidig ændrer Agillic måden at indtægtsføre virksomhedens omsætningen.

Ændringen sker i forbindelse med, at Agillic skifter revisor fra det mindre revisionsselskab JS Revision i Rødovre til Deloitte, der er et af de fire store revisionshuse, der oftest håndterer regnskaberne hos de børsnoterede selskaber og dermed har solid erfaring med krav og standarder på fondsbørsen.

Fra upræcis til korrekt
Agillics første årsregnskab som børsnoteret selskab kom i torsdags. Et regnskab, der med revisorskiftet er vokset fra 17 sider til 98 sider. I en note på side 66 i regnskabet skriver Agillic, at man hidtil ikke har opgjort den del af omsætningen, der handler om salg af softwarelicenser, i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov.

”Historically Agillic has recognised revenue from software licenses when an irrevocable contract is entered and the client is invoiced which have not been in accordance with the Danish Financial Statement Act. Revenue from software licenses should have been recognised as a straight-line basis over the licence period.” 

Netop den note har fået både eksperter, revisorer, investorer og andre tech-selskaber til at reagere. For hvis ikke omsætningen er opgjort korrekt, så ryger hele forudsætningen for den væksthistorie, som Agillic gik på børsen med for ét år siden, lyder kritikken, som kommer fra både regnskabs- og børseksperter, investorer og andre vækstselskaber.

”Den korrekte regnskabsmæssige term er korrektion. Det er ikke det samme som, at det før var forkert. Det er en regnskabsmæssig ændring, som betegnes som en korrektion.”

At det først sker nu, er med til at sætte hele tech-branchen i et dårligt lys.

Den nye måde at opgøre omsætningen påvirker nemlig både top- og bundlinje, og dermed holder forudsætningerne for den vækstrejse, Agillic præsenterede investorerne for op til børsnoteringen, ikke længere, lyder kritikken.

“At det først sker nu, er med til at sætte hele tech-branchen i dårligt lys. Hr og fru Danmark ser jo primært de tech-selskaber, der er på børsen. Hvordan kan både rådgivere og First North lade passere, at et selskab går på med vildledende tal,” spørger en erfaren SaaS-iværksætter og -investor, der mener, at den øvelse, som Agillic nu er igennem, er præcis den samme, som alle SaaS-selskaber går igennem, så snart man har ti mand ansat og møder den rigtige revisor.


Børsen. Foto: Scanpix 

Revisorskønnet korrektion
Har I opgjort omsætningen forkert indtil nu?

”Den korrekte regnskabsmæssige term er korrektion. Det er ikke det samme som, at det før var forkert. Det er en regnskabsmæssig ændring, som betegnes som en korrektion,” siger Agillics CFO, Christian Tange.

Agillics CEO, Jesper Valentin Holm, uddyber:

”Om man vælger det ene eller det andet princip, er et skøn, der foretages af revisor. Vi har i samarbejde med revisor valgt at skifte princip for at få større sammenlignelighed med internationale peers og regnskabsstandarder. Revisorer har forskellige skøn af lovgivningen, og noten er skrevet ud fra Deloittes skøn, hvor vores tidligere revisor havde et andet skøn,” siger han.

En del af rejsen
Agillic er et Software-as-a-Service-selskabs, SaaS. Før revisorskiftet opgjorde selskabet sit salg af licenser som indtægt i forbindelse med salget. Ifølge en række kilder i både SaaS-miljøet og blandt revisorer er den korrekte måde at indtægtsføre licenssalg, at man gemmer en del af salget, så det fordeles over hele perioden, hvor ydelsen leveres.

”Hvis kerneydelsen er at stille software til rådighed, som til enhver tid er opdateret, så skal indtægten periodiseres. Det er forkert ikke at gøre det. Men det er et komplekst område, hvor det er kontraktens nuancer, der afgør, om der er tale om et reelt salg af en licens eller en serviceydelse, der skal periodiseres,” siger Jørgen Blom, der er statsautoriseret revisor og partner i EY, som er et af de fire store revisionshuse, der typisk reviderer børsnoterede virksomheders regnskaber.

ARR og churn
Ved at periodisere omsætningen er der afsat penge til at dække de udgifter, et abonnementssalg har i perioden til f.eks. at holde de servere kørende, hvor tjenesten ligger.

Men netop korrekt periodisering af omsætning er ifølge en garvet revisor med solid erfaring inden for SaaS-selskaber en udfordring for mange selskaber. Ikke desto mindre er det typisk en øvelse, som SaaS-virksomheder skal igennem, når de lander deres første investering.

”Jeg beder altid om, at principperne for revenue recognition (indtægtsføring, red.) bliver lagt fast, og jeg forklarer iværksætterne, at nyt salg ikke er lig med revenue. Typisk sælger man 12 måneders abonnementer, og dem må man omsætningsmæssigt fordele i 12 lige dele på de måneder, hvor tjenesten leveres. Også selvom kunden fra starten betaler for hele perioden,” forklarer Gregers Kronborg, der er angel-investor og har stor erfaring med netop SaaS-selskaber og uddyber:

”For SaaS-virksomheder er det vigtige for en investor at kende den del af omsætningen, som kommer fra tidligere abonnementssalg, og hvad nysalget er måned for måned.”

Men at ændringen først kommer efter ti måneder på børsen og ikke inden børsintroduktionen, er et problem for både investorer, der kan få svært ved at gennemskue selskabet, for First North som troværdig platform og dermed også for resten af det danske tech-miljø, der gerne vil gå vækstvejen fremover.

Han forklarer, at ’det gamle salg’ udgør den stabile bund, mens nysalget viser, om man fortsat vokser. Og så er det vigtigt at vide, hvor mange af kunderne som ikke forlænger, når den første aftale udløber, altså ‘’churn’’. For stor churn er nemlig en indikator for, at produktet ikke har leveret den forventede værdi, og det er et stort problem.

”Churn er som at have en spand med vand med hul i bunden. Problemet kan skjules ved ikke at fortælle, hvor meget af nysalget, der går til at erstatte den omsætning, som ikke bliver gentegnet, eller ved ikke at fortælle, hvor meget gamle kunder opgraderer ved fornyelse,” påpeger han.

Vildledende tal?
I praksis betyder det, at den væksthistorie, Agillic gik på First North med i marts sidste år, i dag ser anderledes ud.

Agillics omsætning var opgjort efter den hidtidige metode således på 29,6 millioner kr. i 2017. Efter den nye metode lå omsætningen på 25,8 millioner kr. og i det forgangne regnskabsår på 39 millioner kr.

Forskellen er dog meget mere end de knap 4 millioner kr., der er forskellen mellem den omsætning, Agillic meldte ud i seneste regnskab, inden de gik på børsen, og den, der er opgjort efter årsregnskabsloven og IFRS – de internationale regnskabsregler.

Præcis hvor meget forskellen udgør, fordi Agillic burde have gemt en del af omsætningen til efterfølgende år, fremgår af det nye årsregnskab.

Her kan man se, at Agillics omsætning i 2018 ville have været 21,3 millioner kr. højere, hvis omsætningen var opgjort efter de gamle principper. Men fordi man nu er overgået til den korrekte måde at opgøre på, så ryger de 21,3 millioner først på toplinjen i næste regnskabsår.

Ændringen i regnskabsprincipper betyder, at Agillics resultat før skat (EBITDA) for 2018 lander på et minus på 19,1 mio. kr. mod en tidligere forventning efter det gamle regnskabsprincip om et minus på mellem fem og 10 mio. kr. Årets resultat lyder på minus 25,8 mio. kr.

Professionalisering
Egentlig er pengestrømmene de samme. Og Agillic fortsætter sin stabile vækstrejse, der med børsnoteringen sidste år for alvor har fået et boost, da selskabet rejste 37 millioner kr. til at investere i international vækst.

Tallet dækker over de årligt tilbagevendende indtægter, der følger med, når tjenesten primært er abonnementssalg. Agillic har en række store og stabile nøglekunder som Sportmaster og Dansk Røde Kors, og selskabet har altså både kunder og vækst i omsætning.

Problemet er, at omsætningstallet typisk er det, almindelige investorer ser først. Og omsætningen danner oftest også grundlag for den værdisætning, som selskabet går på børsen med. For Agillics vedkommende havde selskabet ved børsintroduktionen en markedsværdi på ca. 315 millioner kr.

Bootstrapping har talt med en lang række kilder med kendskab til børsmarkedet og med solidt indblik i SaaS-selskabers forretningsmodel. Og alle kalder Agillics regnskabsmæssige ændring for en positiv professionalisering.

Men at ændringen først kommer efter ti måneder på børsen og ikke inden børsintroduktionen, er et problem for både investorer, der kan få svært ved at gennemskue selskabet, for First North som troværdig platform og dermed også for resten af det danske tech-miljø, der gerne vil gå vækstvejen fremover.

Et problem for First North
En anden erfaren investor og regnskabskyndig kalder Agillics regnskabsændring efter bare ti måneder på børsen for ”dårligt håndværk”, mens en erfaren rådgiver omkring børsselskaber kalder det for et stort problem og et eksempel på, at det er svært at være investor på First North.

”Min generelle anke mod First North er, at der er få eller ingen professionelle investorer, som kan kvalitetssikre prospekter og informationer. Det lægger en stor risiko på private investorer. Mit budskab er ikke, at det er for farligt at investere i aktier for private. Men på First North mangler man de professionelle, som på hovedmarkedet spiller en væsentlig rolle. Det øger risikoen for, at der sker noget, der ikke må ske, hvilket holder gode selskaber væk fra børsnotering på First North, fordi der er risiko for at blive ramt af eventuelle dårlige sager,” siger investor Gregers Kronborg.

Vær på vagt for ændringer
I Dansk Aktionærforening melder direktør Mikael Bak, at han ikke kender til Agillics sag. Men generelt peger han på, at investorer altid bør være på vagt, når et selskab ændrer regnskabsprincipper.

Og hvis det sker, så skal der kommunikeres en god begrundelse for ændringerne fra selskabets side, ligesom det i det nye regnskab skal fremgå, hvordan regnskabet ville se ud efter de gamle metoder, så der er fuld transparens.

Begge dele er opfyldt i Agillics nye regnskab. Og kritikken går derfor ikke på, at de gør noget forkert ved at ændre regnskabsprincipper. Men snarere, at det burde være sket før børsnoteringen.


Jesper Valentin Holm, Agillic.

Ikke et fokus før
Selv siger CEO i Agillic, Jesper Valentin Holm, at selskabet gik på børsen med de regnskabsprincipper, man havde fulgt i selskabet hidtil. Og ændringen skyldes, at Agillic siden er blevet yderligere professionaliseret.

”Nu får vi mange henvendelser fra internationale partnere og kunder, og de beder om at se vores tal. Derfor er det hensigtsmæssigt for os at bruge et internationalt revisionsprincip. Når man har et selskab, der vækster 50-70 pct. fra år til år, så skal man hele tiden tage hurtige beslutninger om, hvordan man indretter sig til næste modenhedstrin. Det kunne vi ikke gøre før. Det var ikke et fokuspunkt for os. Nu har vi gang i internationale relationer, og vi har skiftet revisor, som støtter os i det,” siger Jesper Valentin Holm.

Flere af Bootstrappings kilder peger på, at det er rådgiverne, der hjalp Agillic på First North, der har ansvaret for, at noteringen skete med retvisende tal og fuld orden i penalhuset.

Han henviser til, at uanset regnskabsprincip er Agillics cashflow det samme. Og selvom tallene på top- og dermed bundlinje ændrer sig efter, hvornår salg indtægtsføres, så er det et helt andet nøgletal, der er vigtigt i en SaaS-virksomhed, nemlig ARR, Annual Recurring Revenue.

Tallet dækker over de årligt tilbagevendende indtægter, der følger med, når tjenesten primært er abonnementssalg. Agillic har en række store og stabile nøglekunder som Sportmaster og Dansk Røde Kors, og selskabet har altså både kunder og vækst i omsætning.

Se på konge-KPI
ARR-nøgletallene er også den indikator, som Agillic fokuserede på i investorpræsentationen, inden selskabet gik på børsen.

Forstår I kritikken af, at I er gået på børsen med vildledende tal, når nu både omsætning og resultat er helt anderledes end det, investorerne kunne se i seneste regnskab, da I gik på børsen?

”For en softwarebutik som vores er ARR konge-KPI. Uagtet revisionsprincip er det tal det mest præcise for, hvordan en virksomhed som vores vækster. Det er dermed et tal, man kan bruge på tværs af virksomheder og lande. Vi lytter selvfølgelig til kritikken, og vi er modtagelige over for den. Men vi mener ikke, at vores nye revisionsprincip ændrer på noget hverken før, under eller efter børsnoteringen. Vores vækst og indtægt er præcis det samme. Det registreres bare på en anden måde. Agillics årsrapport indeholder sammenligningstal, som gør det muligt for investorerne nemt at sammenligne ARR og omsætningstal i tidligere og efter det nuværende princip,” siger Jesper Valentin Holm.

SaaS-investor Gregers Kronborg er uenig i, at ARR er det konge-KPI, som investorer bør følge.

”Man kan købe sig til uprofitabel vækst. Derfor er kongetallet for mig ikke ARR, men kundelivstidsværdi og omkostningen til at få en ny kunde. Den værdi, en ny kunde i gennemsnit har over den tid, kunden er kunde, er mere end tre gange større end omkostningen ved at få kunden. Man kan sagtens via investering i salg få ARR til at vokse kraftigt. Men hvis de kunder, man får, genererer mindre indtjening, end det koster at få dem, så er det ren forførelse,” siger Gregers Kronborg.

Flere af Bootstrappings kilder peger på, at det er rådgiverne, der hjalp Agillic på First North, der har ansvaret for, at noteringen skete med retvisende tal og fuld orden i penalhuset.

Det er rådgivningsvirksomheden Tofte & Company, der har hjulpet Agillic på First North. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Tofte & Company til denne artikel.

Fakta
ARR: Annual Recurring Revenueer et nøgletal for Software-as-a-Service-selskaber, hvilket dækker over den del af omsætningen, der er solgt som abonnementskontrakter, og som, hvis ellers abonnenterne er tilfredse med ydelsen, ofte konverteres til omsætning de følgende år næste år. Churn er den del af abonnementssalget, der ikke fornyes efter første abonnementsperiode.

Agillic beskriver ARR således: In general, ARR expresses the revenue from subscriptions the SaaS company can generate in a 12 months period from its portfolio of current client agreements. ARR is important because it expresses the recurring value of the company’s subscriptions, and as long as these subscriptions are not churned they will continue to generate revenue year after year.

Kilde: Agillic årsregnskab side 22.

Metode
I denne artikel har vi valgt at viderebringe kritik fra en række kilder, der ikke ønsker at stå frem til citat. Al kritik er derfor blevet forelagt de kilder, der citeres i artiklen.

Kritikken er endvidere blevet forelagt uvildige regnskabs- og børsretseksperter, revisorer og børsrådgivere. Til citat har vi talt med følgende kilder: CEO i Agillic, Jesper Valentin Holm, CFO i Agillic, Christian Tange, noteringschef hos First North, Nasdaq OMX, Carsten Borring, angel-investor Gregers Kronborg, direktør for Dansk Aktionærforening Mikael Bak og Jørgen Blom, statsautoriseret revisor og partner i EY.

Interesseret i mere indhold som dette? Skriv dig op til vores nyhedsbrev her.