AKQA Danmark havde superår i 2020

Finn Graversen,
journalist

AKQAs medarbejdere var supereffektive i 2020, og det førte til, at bureauet præsterede sit største overskud nogensinde.

AKQA Danmark lagde ca. 16 mio. kr. til deres bruttoavance i 2020. Det var lig med en vækst på 13 pct. – godt men ikke nødvendigvis prangende.

Når man alligevel kan tale om et superår for bureauet, så finder man forklaringen på bundlinjen. Af væksten på 16 mio. kr. endte de 13 mio. på bundlinjen, som derfor voksede med næsten 80 pct. Overskuddet på godt 32 mio. kr. er kort sagt det højeste i bureauets historie. I hvert fald i kroner, for det har tidligere præsteret højere overskudsgrader.

Forklaringen på den udvikling ligger i, at den stigende aktivitet er opnået med et lille fald i antal medarbejdere, så staben hos bureauet har kort sagt været super effektiv. Bruttoavancen pr. medarbejder steg med ca. 15 pct. til pænt over 1 mio. kr. pr. hoved.

”For ethvert bureau er det en målsætning at øge antallet af kundetimer, og det er lykkedes rigtig godt for os i 2020. Det er selvfølgelig en skøn udvikling – specielt når kunderne samtidig er glade, siger adm. dir. Steffen Blauenfeldt Otkjær.

Selvom han erkender, at det kan være svært at ramme det niveau lige godt hvert år, så er udviklingen et produkt af et klart strategisk valg.

”Vi arbejder med projekter med stor kompleksitet, og på at være på forkant af, hvad der er teknologisk muligt. Det øger selvfølgelig risikoen i projekterne, men samtidig har vi sat meget ind på at rekruttere dygtige og erfarne mennesker frem for blot at øge antallet af hoveder. Det mindsker risikoen og øger muligheden for at kunne sætte antallet af kundetimer op. Selvom jeg ikke kan garantere, at vi kan opretholde det niveau, så er tallene for 2020 et resultat af den udvikling,” siger Steffen Blauenfeldt Otkjær.

Udviklingen understreges yderligere af, at bureauets gennemsnitlige personaleomkostning steg med lidt over 6 pct. til næsten 700.000 kr.

Steffen Blauenfeldt Otkjær erkender, at det danske marked er blevet sværere at rekruttere i.

”Men jeg oplever, at vi har et godt navn, og hertil kommer, at vi rekrutterer globalt. Jeg tror, at vi sidste år hentede folk i 5-6 forskellige lande,” siger Steffen Blauenfeldt Otkjær og fortæller, at bureauet ikke søger at hente folk ind på den tidsbegrænsede forskerordning.

”Vi ville gerne have folk, der tilvælger både bureauet og Danmark og derfor er parate til at flytte hertil med familien. Så duer forskerordningen ikke. Men vi har indtil nu ikke haft problemer med at kunne hente folk hertil. Det hænger bl.a. sammen med, at vores lønniveau ligger pænt over grænsen,” siger Steffen Blauenfeldt Otkjær.

AKQA er et kreativt orienteret digitalt bureau, som i 2020 også havde en stigende filmproduktion. Bureauet har dog ikke egen filmafdeling men samarbejder i stedet med eksterne leverandører. Og sådan kommer det til at fortsætte.

”Som det ser ud lige nu giver det ikke mening for mig, at investere i en filmafdeling. Der er andre, der har specialiseret sig i det, og dem har vi et godt samarbejde med,” siger Steffen Blauenfeldt Otkjær.

Nøgletal for AKQA Danmark

  • Bruttoavance 141,241 mio. kr. +13 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,062 mio. kr. +15,6 pct.
  • Lønandel 65,4 (71)
  • Resultat før skat +32,48 mio. kr. +77,3 pct.