Aktionærer afviste Sir Martin Sorrells 60 pct. lønfremgang

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Stigende modstand mod topchefers lønpakker har nu også ramt chefen for verdens største bureaugrupper.

En lønmodtager skal blive enig med sin chef om lønninger. Men når enigheden er opnået, så er sagen klaret.

I den sammenhæng kan det synes mere ubehageligt, når ens lønpakke ligefrem skal bringes til afstemning ved firmaets årlige generalforsamling.

Men sådan er situationen for WPPs karismatiske topchef, Sir Martin Sorrell – og i går måtte han endda opleve den tort, at lønpakken blev nedstemt, da 60 pct. af selskabets aktionærer stemte imod den såkaldte kompensations-rapport.

Før man får for meget medlidenhed med Sir Martin Sorrell, skal det dog nævnes, at hans basisløn ligger og roder omkring 8-9 mio. kr. – og at afstemningen ikke er bindende.

Den samlede lønpakke rummer en stigning på 60 pct. til 6,8 mio. pund, hvilket svarer til lidt over 60 mio. kr. Basislønnen skal stige med 30 pct. til 1,3 mio. pund – eller knap 12 mio. kr. – efter at have ligget fast siden 2007.

Sir Martin Sorrell er dermed ifølge Financial Times blevet den seneste af flere topchefer, der taber en afstemning om lønpakker, og ifølge branchemediet, Brandrepublic har man set en tiltagende aktivisme over for topchefers lønpakker. Det har fornylig kostet topchefen hos avisgruppen Trinity Mirror jobbet.

Allerede sidste år kom Sir Martin Sorrells løn i modvind – men dengang opnåede man dog flertal.

Spørgsmålet er så, hvad der skal ske nu.

En af de store aktionærer siger til Financial Times, at budskabet fra aktionærerne er utvetydigt og ikke kan ignoreres.

Bestyrelsesformanden, Philip Lader holder sig dog til en lidt blødere formulering om, at man tager kompensationsrapporten alvorligt og nu vil rådføre sig med mange aktionærer og derefter “bevæge sig frem i bedste interesse for aktionærerne og selskabet.”

WPP står for Wire and Plastic Products, og det er Sir Martin Sorrell, der siden 1985 har transformeret det tidligere Shell-ejede selskab til verdens største bureaugruppe.