Aldersgrænsen for samtykke af personoplysninger forslås ændret fra 13 til 15 

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Justitsministeriet foreslår, at aldersgrænsen for, at unge kan give samtykke til behandling af deres personoplysninger på sociale medier, ændres fra 13 til 15 år. Det får indflydelse på informationstjenester som fx TikTok, Snapchat, Instagram og YouTube.

En ekspertgruppe, der var nedsat af den tidligere regering i 2022, anbefalede i forsommeren, at aldersgrænsen for, at unge kan give samtykke til behandling af deres personoplysninger til informationstjenester som e-handel og onlinespil, søgemaskiner, musiktjenester og sociale medier, som fx TikTok, Snapchat, Instagram og YouTube, skulle hæves fra 13 til 16 år.

Formålet med anbefalingen er at styrke beskyttelsen af børn og unge på internettet.

Justitsministeriet har så for nylig sendt et udkast til et lovforslag i høring, hvor man kun hæver aldersgrænsen til 15 år. Justitsministeriets begrundelse er, at 15 år bedst harmonerer med de øvrige aldersgrænser, der gælder i Danmark for unge. 

Forslaget betyder, at et gyldigt samtykke afgivet af en person, der er fyldt 13 år, men som endnu ikke er fyldt 15 år fra lovens ikrafttræden, vil være ugyldigt.

Fra lovens ikrafttræden vil behandling af personoplysninger om personer, der er under 15 år i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester direkte til børn kun være lovlig, hvis samtykke gives eller godkendes af indehaveren af forældremyndigheden over barnet. 

Lovændringen skal ifølge forslaget træde i kraft 1. januar 2024.