Alle virksomheder behøver ikke SocialMedia

Nogen gange kan traditionelle tiltag virke bedre. Direct Marketing konferencen i San Francisco handlede meget om SocialMedia – bl.a. om målingen af effekten.

Social Media som tema er repræsenteret i overflod på konferencen i USA. Og det der optager mange er hvordan man måler effekten, og om alle virksomheder skal hoppe med på bølgen.

Det sidste er ifølge B. Bonin Bough, Global Director of Digital & Social Media hos Pepsico, ikke tilfældet. SocialMedia er ikke for alle.

Der er med sikkerhed virksomheder som vil bruge helt unødige ressourcer på at udvikle SocialMedia kampagner til f.eks. Facebook selvom det ikke giver mening for hverken kunder eller potentielle kunder.

På en af de mange SocialMedia sessions blev det fulgt op med et forslag til hvordan man som virksomhed undersøger om det giver mening at anvende ressourcer på området ved en “Why” analyse på indsatsen i forhold til marketing, PR, kundeservice, markedsanalyse, online og udvikling.

For hvert af områderne kan der findes gode grunde til at søsætte et projekt, der styrker det enkelte område. Det kan omvendt også vise sig i en sådan analyse, at der ikke ligger en gevinst gemt, og så bør man koncentrere sig om de kendte metoder der virker.

Succesen for en stor del af ‘first movers’ inden for området som f.eks. lancerer en Facebook gruppe, en Twitter kampagne eller andet som den første i sit felt, har hidtil bygget mere på at få PR på det, og alene det har været nok til at forsvare projektet og de penge der er brugt.

Det nye er også at SocialMedia i den grad har skabt sin egen kategori indenfor marketing buzz words og derfor er ved at etablere sig udenfor det gængse marketing/direct marketing felt.

Det betyder at virksomheder i høj grad efterspørger specifik kompetence indenfor feltet mod tidligere en holistisk tilgang til det at arbejde med direkte kommunikation med kunderne. Typisk i form af klassisk DM off/eller online.

Det betyder at specialister og specialbureauer skyder op og byder ind på det nye område, og konkurrerer om denne del med de etablerede dialog og CRM konsulenthuse eller bureauer.

Der skal derfor en hurtig fokus fra DM branchen på at integrere og forholde sig til dette, så de ikke bliver løbet over ende af de nye selvudnævnte specialister. Faren for virksomhederrne er, at værdikæden udvides unødigt og gør arbejdet mere fragmenteret i stedet for helhedsorienteret, når målet er øge værdien af kundebasen.

Der er stadig sat forholdsvis få fodspor i den nyfaldne sne, men både systemleverandører og bureauerne har bud på målemetoder i SocialMedia. Med andre ord, hvordan kan din virksomhed måle effekten eller blot hvad der tales om når din virksomhed eller dine produkter nævnes på de sociale netværks steder?

Fælles er, at man overordnet taler om 3 trin, i form af:

  1. En indholdsanalyse.
  2. Sentiment analyse (dvs attitude, holdninger, ytringer – positive som negative.
  3. Kapitalisering af indsatsen.

Det virker altsammen meget godt, men kan også rejse ligeså mange nye spørgsmål. F.eks. – ved vi hvilken reel effekt x-antal negative kommentarer om en virksomhed har på salg, bundlinje eller badwill?

Spies fortalte os jo engang, at al omtale er god omtale. Så der hvor vi p.t. er nået til er nok at tracke, kvantificere og synliggøre, hvad der sker ude i det sociale netværk, men et er også sikkert, som der blev sagt ved flere lejligheder – You ain’t seen nothing yet!