Ambitiøst Vejle-bureau fik stort underskud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Et bump på vejen var ventet – men det blev større end ventet i det tidligere Aakjærs.

Kursen er sat, og den ændres der ikke på. Men selvfølgelig skal den vise sin bæredygtighed i regnskaberne, og Openings adm. dir., Leif Bojesen, er da også fortrøstningsfuld over for, at bureauet i 2012 ikke gentager tallene fra 2011.

Her oplevede bureauet nemlig et fald i bruttoavance og et overskud, der blev vendt til et stort underskud.

“Vi har ønsket at vokse og blive et bureau, der rummer mange flere kompetencer. Det er lykkedes, og markedet har reageret positivt på tiltagene,” siger Leif Bojesen og fortsætter:

“Vi har overtaget nogle bureauer, og vi var indstillet på, at vi skulle igennem et investeringsår, så på den måde er resultatet acceptabelt. Men bumpet blev lidt større end vi havde regnet med.”

Bureauet har således ikke skåret til for at forbedre tallene. Der er forsvundet nogle medarbejdere, men det er i form af mulige fusions-gevinster.

“Vi har nu nogle ressourcer, som giver os flere muligheder. Derfor skal vi vækste og hente yderligere gevinster ud af fusionerne, så tallene kommer til at se bedre ud,” siger Leif Bojesen.

Nøgletal for Opening

  • Bruttoavance 12,1 mio. kr. -12,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 448.148 kr. -18,8 pct.
  • Lønandel 95,9 (76,3)
  • Resultat af primær drift -2,178 mio. kr. (+0,248 mio. året før)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz