Amerikanske kunder betaler ikke for konkurrencer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Til gengæld er de europæiske kunder flinkere til at kompensere bureauerne, viser amerikansk undersøgelse.

Betaling for at deltage i en bureaukonkurrence er en evig anstødssten for danske bureauer. Senest oplevede man TDC gennemføre en konkurrence med hele seks bureauer uden at betale for deres deltagelse – for så alligevel at vælge et helt syvende bureau.

Men de danske bureauer behøver ikke nødvendigvis sende misundelige blikke over på den anden side af Atlanten. Her viser det sig nemlig at være endnu værre, hvad angår betaling for at deltage i konkurrence.

Det er i hvert fald, hvad AdAge fortæller omkring en analyse udført af et bureaunetværk, Worldwide Partners, der til sammen håndterer marketingbudgetter for over 20 mia. kr.

Netværket rummer både amerikanske og europæiske bureauer, og 45 af partnerne har deltaget i en undersøgelse. Halvdelen fortæller, at de sjældent eller aldrig får betaling for at deltage i en konkurrence. Men for Nordamerika er tallet kun 5 pct., mens 56 pct. af de europæiske bureauer tilkendegiver, at kunderne giver betaling. Ikke nødvendigvis meget – betaling går fra ca. 30.000 kr. til en procentdel af kontrakten.

Artiklen har udløst flere kommentarer – og de afspejlerde samme frustrationer blandt bureaufolk i USA som i Danmark. F.eks. lyder en kommentar således:

How is this a surprise? Clients expect free ideas of agencies. Agencies expect free ideas from production companies. I can’t wait until freelancers are asked to come up with material for free so we can all work for free. Maybe Obama will then bail us out.