Analyse: Bureaubranchen strutter af optimisme

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og det gælder faktisk alle bureautyper. I hvert fald når man spørger bureauernes CEOs. De forventer markant vækst.

Krisen er slut. I hvert fald hvis man skal dømme på en analyse foretaget blandt bureauernes CEOs.

Det er MyResearch, der også står bag den årlige MyImage analyse, som har spurgt. Ialt har de henvendt sig til 184 CEOs og 87 har svaret. Så der er tale om en solid svarprocent.

Svarene fordeler sig med 40 fra reklame- og design-bureauer, 9 fra mediabureauer, 28 fra digitale bureauer og 10 fra PR-bureauer. Desuden er der både store og små bureauer på listen.

Analysen har beskæftiget sig med et bredt spektrum af spørgsmål omkring medarbejder- og kundetilfredshed, men direktørerne er også blevet spurgt til både deres tilfredshed med deres bureaus indtjening samt deres forventninger til udviklingen i bruttoavance. Og her er svarene ret entydige.

Samlet lyder forventningen hos de 87 bureauer, at bruttoavancen vil vokse med 11 pct. i 2015, og det er faktisk alle bureautyperne der er optimistiske. Overordnet forventer 86 pct. vækst, mens hele 23 pct. forventer mere end 20 pct. vækst. Kun en lille håndhuld bureauer forventer fald i bruttoavancen.

Umiddelbart vil man nok forvente, at det er de digitale bureauer, der vokser, og de trækker da i høj grad også væksten op, idet de forventer en samlet vækst på 18 pct. Men selv reklamebureauerne er optimistiske og forventer en vækst på 8 pct.

Mediabureauerne tror på en vækst på 9 pct., mens PR-bureauerne forventer at vokse med 12 pct.

Kigger man på bureauernes størrelse, så forventes den største vækst hos de mellemstore bureauer med en bruttoavance på mellem 10 og 30 mio. kr.

Tallene matches af et andet spørgsmål om bureaudirektørerne er tilfredse med bureauets økonomiske udvikling. Det er 73 pct. og 26 pct. er meget tilfredse.

“Hvis man prøver at holde disse forventninger op mod analyser omkring udviklingen i media- og marketingbudgetterne, så kan optimismen synes meget stor. Her ligger forventningerne typisk på en vækst på 3-4 pct.,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Men der tales mere og mere om, at virksomhederne vejrer morgenluft, og det kan betyde, at der bliver sat gang i investeringer, som gavner bureauerne uden at de umiddelbart forplantes til mediabudgetterne. Desuden ser man jo også en udvikling inden for markedsføring, hvor kommunikationen ud til forbrugerne ikke nødvendigvis er bundet op på media-indrykninger. Så der behøver ikke være en direkte relation mellem bureau-optimisme og media-optimisme.”