Analyse: Drop dommedagsprofetier om gamle mediers død

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

TV er fortsat det mest effektive medie til at skabe salg. Og selv print giver resultat. Analysebureau kalder på den sunde fornuft i ny analyse.

Print er stendød, og TV er næsten også død. Fremtiden er digital. Sådan kan man frit oversætte mange udtalelser og artikler igennem de sidste par år.

Det er i den forbindelse også blevet påpeget, at annoncørerne i deres allokering af mediekroner ikke følger brugerne og i stedet hænger fast i fortiden.

Men det er der faktisk en god grund til. Som f.eks. at TV fortsat er det mest effektive medie til at drive salg. Og at print i bred forstand over tid også har bevaret sin evne til at drive salg på et rentabelt niveau.

Det er analysebureauet, Data Intelligence, der har analyseret 10 års danske kampagner via 500 salgsmodelcases og 100.000 timers analytikertid, og på det grundlag konstateret, at verden ikke er så sort-hvid, som en del profetier ellers kan give indtryk af.

“Vi kan se hos de annoncører, vi kender, at skiftet fra offline til online går langsommere, end man måske skulle tro. Men det er der en god grund til. Analysen blandt vores kunders salgseffekter over de seneste 10 år viser tydeligt, at kommercielt TV ubetinget er den mediagruppe, der er bedst til at skabe høj profit af investeringen,” siger adm. dir. Ulrik Grevenkop-Castenskiold.

Selv print har fortsat sin berettigelse

“Print har nok fået de største tæsk og er den mediagruppe, der har mistet mest til den digitale verden. Både dagblade og ugeblade/magasiner har dog igennem årene tilpasset deres indrykningspriser, så evnen til at skabe et effektivt afkast af annoncørernes investering generelt set er forbedret,” siger Ulrik Grevenkop-Castenskiold og fortsætter:

“Mindre ændringer i medianøgletal og delmålgruppers ændringer i mediavaner ved et større udbud af mediakanaler kan uden problemer kompenseres i salgseffekterne ved faldende mediapriser. Derved kan man i høj grad stadig bevare effektiviteten i offline mediagrupperne.”

Ulrik Grevenkop-Castenskiold erkender, at TV’s penetration over for yngre målgrupper er faldende, men det ændrer ikke på TV’s grundlæggende styrke. Desuden er det vigtigt at se holistisk på medierne.

“Kommercielt TV’s aktuelle dagsform er stadig i top og ingen andre mediagrupper kan skabe så stor effekt som TV med et rentabelt ROI. Endvidere er TV ofte med til at gøre andre mediagrupper mere effektive. De fleste annoncører kan nok nikke genkendende til, at deres affiliate-salg stiger, når de kører TV-kampagner. Ligeledes er det velkendt i dagligvarehandlen, at promotion-aktiviteter fungerer langt stærkere, når brandet bakkes op med TV-kampagner. Tilsvarende tillægseffekter ses ikke fra andre mediagrupper,” siger Ulrik Grevenkop-Castenskiold og fortsætter:

“Når man måler effekten af sin marketinginvestering, er det vigtigt, at man planlægger efter totale salgseffekter og ikke isolerer sit fokus til udvalgte nøglesegmenter og deres opfattede værdi af virksomheden. Salg og effekter er sammensat af hele befolkningen og marketing er en investering, hvor effekten skal måles i profit.”