Analyse: Mediabureauerne er annoncørernes bedste venner

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men der er ikke nødvendigvis tale om et varmt venskab. Mediabureauerne er bare mindre kritiske over for annoncørernes villighed til at søge anderledes løsninger og deres evner som kommunikationskøbere.

Onde tunger i andre typer bureauer vil sige, at mediabureauerne fedter for annoncørerne. Andre vil anføre det forhold som har været kendt i flere år – nemlig at mediabureauerne er befolket af medarbejdere med kompetencer, der gør, at de bedre forstår marketingfolk hos annoncørerne.

Men under alle omstændigheder – mediabureauerne fremtræder som annoncørernes bedste venner i den image-analyse over annoncørernes marketingafdelinger, som Bureaubiz har gennemført sammen med analysefirmaet MyResearch.

Ikke sådan at forholdet nødvendigvis er meget varmt, for der er klart torne i mediabureauernes vurdering af kundesiden. Men mediabureauerne er bare dem, der skiller sig ud som de mest positive sammenlignet med de to andre grupper: Reklamebureauer og web/dm/pr bureauer.

Mediabureauerne ser i højere grad end de andre annoncørerne som gode kommunikationskøbere og som nogen der har fokus på ROI. Desuden mener hver fjerde blandt mediabureauerne, at annoncørerne søger løsninger inden for nye kommunikationskanaler. Blandt de øvrige bureauer er det kun en ud af ti, der mener dette.

Mediaburauerne bedømmer på sin vis også annoncørerne til at tænke mere holistisk – men det er på den lidt omvendte måde, at de i langt højere grad svarer hverken/eller. De er ikke nævneværdigt mere enige i udsagnet end de andre – men der langt mindre uenige.

Det samme gør sig gældende i forhold til vurderingen af gennemslagskraft over for den øvrige virksomhed. Mediabureauerne er lidt mere enige i, at marketingafdelingerne har det – men væsentlig mere uenige i udsagnet.

På et punkt skiller reklamebureauerne sig ud. De mener, at annoncørerne kun i meget ringe udstrækning interesserer sig for kreative ideer, der er uafhængige af mediavalg. Her er mediabureauerne og web/dm/pr bureauer mere på linje med hinanden – uden at de dog af den grund ser annoncørerne som nogen der i særlig stor udstrækning er interesseret i den slags kreative ideer.

Dansk Annoncørforenings adm. dir. Otto B. Christiansen, er ikke overrasket over, at mediabureauerne tilsyneladende forstår annoncørerne bedst.

“Det er jo sund fornuft at tale godt med sit mediabureau, for de sdder med den største del af budgettet. De har heller ingen ambitioner om at være et andet sted, end hvor de er. Her forholder det sig anderledes med reklamebureauerne. Deres drømme rækker ofte videre. Men det er også i højere grad reklamebureauerne, der kan komme til at optræde for topledelserne”, siger Otto B. Christiansen.

Resultaterne fordeler sig således på spørgsmål, hvor man skulle erklære sig enige eller uenig:

Annoncørerne har gennemslagskraft i forhold til den øvrige virksomhed.

 • 15 pct. enige – mediabureauer 22,9 pct.
 • 44,3 pct. uenige – mediabureauer 20 pct.

Annoncørerne er strategisk stærke.

 • 28,9 pct. enige
 • 30,6 pct. uenige – mediabureauer 20 pct.

Annoncørerne har fokus på ROI

 • 53,1 pct. enige – mediabureauer 71,4 pct.
 • 20,1 pct. uenige

Annoncørerne er gode kommunikationskøbere

 • 28,4 pct. enige – mediabureauer 42,9 pct.
 • 33,4 pct. uenige

Annoncørerne tænker holistisk og er gode til at integrere kommunikationskanaler.

 • 14,2 pct. enige
 • 54,8 pct. uenige – mediabureauer 37,2 pct.

På tre spørgsmål skulle man svare på i hvilke udstrækning marketingafdelingerne hos annoncørerne:

Interesserer sig for kreative ideer, der er uafhængig af mediavalg

 • 9,2 pct. i stor udstrækning – mediabureauer 14,3 pct.
 • 33,9 pct. i ringe udstrækning – mediabureauer 11,4 pct.

Søger løsninger inden for nye kommunikationskanaler

 • 10,5 pct. i stor udstrækning – mediabureauer 25,7 pct.
 • 34,7 pct. i ringe udstrækning

Villige til at satse på nye kommunikationskanaler

 • 2,1 pct. i stor udstrækning – mediabureauer 5,7 pct. Web/dm/pr bureau 5 pct.
 • 52,3 pct. i ringe udstrækning – mediabureauer 60 pct. Web/dm/pr bureau 45 pct.

Analysen er gennemført ved at udsende en mail med et link til spørgeskemaet til de ca. 1600 ansatte på bureauer bredt, der er tilmeldt Bureaubiz’ daglige Nyhedsmail. Efterfølgende er der rykket en gang til dem, der ikke havde svaret. Ialt har 239 svaret på spørgeskemaet. Du kan hente analysen på http://www.myresearch.dk/