Af Peter Engholm 25@mail.dk

Nanna Thordal er ny Creative planner på bureauet. Fotografen med en mastergrad i sociologi (kønsstudier) skal levere handlingsrettede indsigter og være en del af den kreative udvikling.

Det er ikke kun journalister på Bureaubiz, der kan have svært ved at typebestemme bureauer. Også bureauerne arbejder i disse år med deres egen identitet i takt med, at grænserne for bl.a. reklamebureauer, mediabureauer og digitalbureauer udvides eller udviskes.

Det har givet nye betegnelser som hybridbureau, community-bureau og lead-agency, mens We Love People er gået en anden vej – ved at holde fast i sin klassiske betegnelse og sin arv; det plannerbaserede.

”Vi er og bliver et reklamebureau. Men vi må meningsudfylde det på en anden måde end tidligere. Der er en stor forandring i det, kunderne bruger os til i dag. Brands er i stigende grad purpose-drevne og leder bevidst efter højere formål – og vi skal som reklamebureau hjælpe kunderne med at koble purpose og profit,” siger Karina Holm Henriksen, der er adm. direktør i We Love People.

Hun udddyber:

”Læg hertil en marketing 3.0 virkelighed, der presser sig på hvor brands i stigende grad leder efter at gøre noget frem for bare at sige noget.”

Den ydre ramme er fortsat reklamebureau, men den indre opbygning er under forandring. We Love People har erkendt behovet for en anden team-struktur end tidligere, hvis bureauet skal matche kundernes behov. Kreativ dir. Christina Blak siger:

”En Key Account Manager sagde farvel til os. Det var trist, for hun er dygtig. Det gav os imidlertid muligheden for at søge i retning af det, stadig flere af vores kunder efterspørger. Og vi fandt Nanna Thordal, der er vores nye Creative planner. We Love People er et indsigtsbaseret bureau, og Nannas opgave er at drive kreative processer ved at levere actionable insights.”

En planner er forbrugerens stemme og leverer klassisk set til bureauets kontaktfolk, men som Creative planner er Nanna Thordal også med i den kreative udvikling.

Hun har været i London i en årrække – på den digitale del af Flamingo, der også baserer sig tungt på indsigter.

Og det usædvanlige i Nanna Thordals titel matcher for så vidt fint hendes baggrund: Uddannet fotograf med en mastergrad fra Goldsmiths, University of London i sociologi med fokus på kønsstudier.

Læg så dertil en udtalt erfaring i at behandle rå data fra selvetnografi.

”Selvetnografi er den data, folk selv leverer – bl.a. via deres mobil. Det sker i naturlige situationer uden mellemled i form af en observatør, som vi kender det fra f.eks. fokusgrupper og interviews. Det er stadig et metodisk afsæt, men vel at mærke i det virkelige miljø,” siger Nanna Thordal.

Hun tilføjer:

”Uden forbrugerindsigt kan vi ikke skabe strategi, content eller reklame. Og denne indsigt kommer mange steder fra – ikke blot antropologer og sociologer. Vores viden kommer fra vidt forskellige områder.”

Hun har lavet indsigtsstudier for store brands som Coca-Cola og Diaggio, og nu går turen så til We Love People i København.

”Det, der drev mig, var We Love Peoples fokus på purpose. Det menneskelige tvist i at forene purpose og profit. For der skal stadig tjenes penge, og selvfølgelig er der KPI’er. Men for at reklamen skal være en del af en større bølge, skal vi både kunne favne de højere formål og evne at gå tilbage til forbrugeren. Til folk. Noget, som nogle kunder stadig kan være nærmest berøringsangste overfor,” siger Nanna Thordal.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club