Andersen & Blæsbjerg’s overskud faldt med næsten 100 pct.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I slutningen af 2007 skiltes de to partnere Steen Sirian og Kurt Mousten, mens SuperBest forlod bureauet i 2008. Turbulensen kan aflæses i regnskabet.

En af Andersen & Blæsbjerg’s store kunder, dagligvarekæden SuperBest, forlod bureauet i 2008 til fordel for Nørgård Mikkelsen. Dette er formentlig en af årsagerne til, at regnskabet for 2008 viser et markant fald i både bruttoavance og overskud.

En anden er formentlig, at de to partnere i bureauet, Steen Sirian og Kurt Mousten, skiltes i slutningen af 2007 med sidstnævnte som den, der viderefører bureauet.

Skilsmissen mellem de to skete dog så sent, at der ikke kunne aflæses noget i regnskabet for 2007.

Til gengæld gik Steen Sirian i løbet af 2008 i stedet til Brandhouse og åbnede en afdeling for dette bureau i Odense.

Med sig tog han Bente Mortensen – samt to kunder: Bog & Ide og Sportmaster, som så skal lægges til tabet af SuperBest.

Den økonomiske udvikling har betydet en skidt udvikling i vigtige nøgletal. Bruttoavancen pr. medarbejder er faldet og lønandelen er steget til 72.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra adm. dir. Kurt Mousten.

Nøgletal for Andersen & Blæsbjerg

  • Bruttoavance 22,912 mio. kr. -25,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 654.629 kr. -10,6 pct.
  • Lønandel 72 (64)
  • Resultat af primær drift 0,161 mio. kr. -93,2 pct.