Annoncenedtur for dagbladene i 2. kvartal

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Specielt de regionale og lokale dagblade oplevede et markant fald i 2. kvartal. En mat udvikling i detailhandlen er en af forklaringerne.

Mens flere tv-stationer i juni kunne melde udsolgt, og man anede bedre tider på annoncemarkedet, så gik kursen en helt anden vej for dagbladene.

Det viser tal fra Danske Dagblades Forening (DDF).

Samlet faldt dagbladene med 9 pct. i 1. kvartal sammenlignet med samme periode året før. I 2. kvartal lød faldet på 16 pct. og slutfacit for 1. halvår blev et minus på 12,5 pct.

I DRRB’s Mediaindex, der bygger på indberetninger fra mediabureauerne lå dagbladene i 1. halvår på indeks 95. Forskellen kan forklares med, at DRRB’s tal først og fremmest viser udviklingen inden for store og landsdækkende annoncører, mens DDF’s tal er en total for hele branchen.

Det er da også de regionale og lokale dagblade, der udviklede sig klart dårligst i 2. kvartal. Her blev faldet på 26 pct. – fordelt med minus 8,7 på rubrik og minus 38,2 på tekstside.

De landsdækkende dagblade tabte på tekstside 9,2 pct.. Det er dog fortsat noget mere end DRRB’s tal.

En af forklaringerne skal formentlig findes i udviklingen hos detailhandlen, der traditionelt er en af dagbladenes store kunder. Forbrugerne har ikke for alvor trådt på forbrugsspeederen og det rammer detailhandlen.

“Detailhandlen spiller givet en rolle for udviklingen i tallene, men en nærmere forklaring kræver en mere indgående analyse. Og desuden vil jeg gerne se lidt flere kvartaler, før jeg kaster mig ud i forklaringer,” siger DDF’s adm. dir. Ebbe Dal.

Mindshare’s adm. dir. Martin O. Rasmussen peger også på detailhandlen.

“Der er fortsat tilbageholdenhed i forbruget, og det påvirker detailhandlen,” siger Martin O. Rasmussen og fortsætter:

“Dagbladene har i en periode lige som alle andre været kriseramt, men derudover er der fortsat en strukturel udvikling til ugunst for dagbladene, som nu igen træder mere frem, og derfor tror jeg ikke de har ramt bunden endnu. Det har tv derimod.”

Rubrikmarkedet faldt i 1. halvår med 13,2 pct. – lidt mere hos de landsdækkende end hos de lokale og regionale dagblade. Men selvom det er et markant fald, så kan dagbladene dog glæde sig over, at det er væsentligt mindre end faldet fra 2008 til 2009.

Annonceomsætning, dagblade, 1. halvår

  • Samlet: 909,947 mio. kr., -12,5 pct.
  • Tekstside: 562,227 mio. kr., -12 pct.
  • Rubrik: 347,72 mio. kr., -13,2 pct.