Annoncer for 112 mio. kr. forsvandt i 1. kvartal

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Faldet i Mediaindexet fra Kreativitet & Kommunikation blev på 9 pct., hvilket svarer til et fald på 112 mio. kr. i forhold til 1. kvartal sidste år.

Opdateret: Hos Kreativitet & Kommunikation, der står bag Mediaindex, taler man om en mindre tilbagegang i 1. kvartal. Mindre er i denne sammenhæng 9 pct., hvilket svarer til 112 mio. kr.

Det dækker også over, at der ikke er mange lyspunkter. Search, digital og biograf er eneste plusser. Og specielt de trykte medier har måttet holde for. Største fald finder man hos Fagblade. Men Mediaindex bygger på indberetninger fra mediabureauerne og de har en forholdsvis lille andel af fagbladenes omsætning.

Tv har dog heller ikke meget at prale med. Her blev faldet også på 9 pct. – et omsætningsfald der kommer samtidig med stadigt flere rapporter om en negativ udvikling i seningen. Den er i første del af i år faldet med generelt 7 pct., men det er specielt de unges sening, der er faldet, og blandt mediabureauer taler man om en dramatisk udvikling, der kan svække det medie, der hidtil har været annoncørernes vigtigste i forhold til at bygge brands.

“Tv er en supertanker, og det klart vigtigste medie for mange annoncører i forhold til at bygge deres brands. Så et generelt fald i seningen på syv procent er en betydelig ændring,” sagde OMGs adm. dir. Peter Gottfredsen forleden til Bureaubiz, da han fortalte om en analyse fra bureauet, der viser, at de unge i betydeligt omfang har flyttet deres sening over på andre udbydere end det traditionelle flow-tv.

Martin O. Rasmussen, der er adm. dir. i Mindshare, er enig i, at tv nu også bliver ramt af strukturelle forandringer.

“Der er to årsager til den negative udvikling. Dels er der ganske enkelt færre penge i markedet. Økonomien er dårlig og annoncørerne holder igen,” siger Martin O. Rasmussen og fortsætter:

“Men samtidig er der også endelig begyndt at ske noget, som vi har prædiket meget i mediabureauerne. Der sker en anderledes allokering af ressourcer med større fokus på andre kanaler end paid media – eksempelvis egne medier – og det rammer nu også tv-mediet. Det er ikke mere en sikker havn, og jeg tror, at også tv nu vil blive påvirket af en langvarig strukturel glidetur.”

Kreativitet & Kommunikations Mediaindex
Indextal (undtagen samlet indrykning)

1. kv. 2012
1. kv. 2013
Dagblade
88
77
Magasiner og ugeblade
108
87
Fagblade
86
70
Ugeaviser
108
88
Tv
103
91
Radio
94
85
Biograf
149
109
Outdoor
89
81
Andet digital
111
106
Search
109
115
Adresseløse
107
73
Samlet
102
91
Samlet indrykning
1,262 mia.
1,150 mia.