Annoncørerne lægger op til et mere magert 2023

Finn Graversen,
journalist

Marketingbudgetterne forventes fortsat at stige – men klart mindre end forventningerne i sidste års MyImage Bureau. Og klart mindre end inflationen.

De usikre tider ser ud til i tiltagende grad at sætte sit præg på marketingbudgetterne i år. I hvert fald lyder resultatet i MyImage Bureau, der er Danmarks største analyse blandt marketingansvarlige, på en forventning om, at marketingbudgetterne i år vil stige med 1,1 pct. Det er markant lavere end forventningerne til 2022, hvor marketingbudgetterne blev spået en vækst på 4 pct. Og det er også en vækstrate, der ikke matcher den tårnhøje inflation, som vi har oplevet i 2022, og som kun måske er på vej ned.

“Når man tager i betragtning, hvordan nyhederne her i løbet af efteråret har handlet meget om krig, inflation, en truende recession og en meget negativ forbrugertillid, så er det ikke overraskende, at annoncørerne er mere tilbageholdende. I virkeligheden kan man sige, at resultatet nok er bedre end frygtet,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Det er først og fremmest de større annoncører, der trækker op og set på brancheniveau er det langvarige Forbrugsgoder samt Forlystelser, rejser og spil, der trækker op.

MyImage Bureau handler først og fremmest om en imagemåling af en række digitale, reklame- og mediabureauer, og i år er der svar fra 966 marketingansvarlige, hvilket er det største antal nogensinde. Svarprocenten er 32 og når man kigger på sammensætningen på tværs af brancher og andre karakteristika, så ligger den meget tæt på de tidligere år.

Af de generelle spørgsmål er der ud over forventningerne til marketingbudgetterne også nogle spørgsmål om de vigtigste bureautyper, de vigtigste valgkriterier ved bureauvalg samt forventninger til at indgå dialog med nye bureauer i år.

Her sker der dog ikke nævneværdige udviklinger. Digitale bureauer er fortsat den bureautype, flest foretrækker – dog med en svagt sivende tendens. og hvad angår valgkriterierne er det fortsat forretningsforståelse og resultatskabelse, der topper listen.

MyImage Bureau produceres af MyResearch og der spørges til 24 reklamebureauer, 23 digitale bureauer og 13 mediabureauer. Data er indsamlet i uge 40-46 og 966 marketingansvarlige har gennemført analysen. Det er en responsprocent på 32.

Analysen måler BrandStrength, der er en række kvantitative parametre som Kendskab, om man vil invitere til pitch og Momentum, der sammenholder lysten til at invitere til pitch med hvor mange af et bureaus kunder, der er blandt respondenterne.

BrandPosition bygger på 9 kvalitative udsagn, hvor dem, der har et vist kendskab til bureauet, svarer på, om de mener, udsagnet passer på bureauet.

BrandPower er en sammenregning af BrandStrength og BrandPosition.