App-bureau fortsætter markant vækst. Men nu som 2 bureauer

Finn Graversen,
journalist

Shape har reelt fået skabt et produkt, der kan gensælges rundt om i verden, og det er baggrunden for, at man har splittet bureauet op i to, fordi det kræver et lidt anderledes mindset.

I 2010 var apps et ret nyt fænomen, men fire unge mænd mente, at de havde spottet et stort potentiale og stiftede et dedikeret app-bureau under navnet Shape.

Det gjorde de ret i.

De har fornylig kunnet aflevere et regnskab for 2021, der for syvende år i træk rummer markant vækst, og Shape er i dag blandt landets største bureauer. Og blandt de mest profitable.

Men 2021 var begivenhedsrigt også af andre årsager. Shape er nemlig ikke mere kun et bureau.

Det er to.

Bureauet er nemlig blevet splittet op i 2021, således at der nu er et Shape Games og et Shape, hvor sidstnævnte står for den oprindelige konsulentforretning.

Det er dog sket hen over 2021 og derfor er tallene lagt sammen i år, men fremadrettet vil det være to bureauer.

“Vi har haft en god og fast kunde i form af Danske Spil, som vi har udviklet en række ting til, men vi har i den proces set vores arbejde udvikle sig til noget, der havde potentiale til at blive et produkt, der har kunnet sælges andre steder. Det har vi så nu taget konsekvensen af og etableret Shape Games, der arbejder med at hjælpe spil-selskaber rundt om i verden med deres mobile tilstedeværelse. Vi er efterhånden til stede i 17 forskellige lande,” siger Nicolas Linde, der er en af de fire oprindelige partnere.

Shape Games er ikke som sådan en spiludbyder – forretningen handler fortsat om at hjælpe spiludbydere – men med det øgede produktfokus er det en forretning, der foregår på et noget andet grundlag end den oprindelige konsulentforretning, og derfor var det logisk at splitte bureauet op i to.

“Det kræver et andet mindset at arbejde med en løsning, der så at sige skal gensælges frem for en konsulentforretning, hvor man skal starte forfra på hver ny opgave,” siger Nicolas Linde.

Formelt set er det sket ved, at den oprindelige konsulentforretning er blevet udskilt i et nyt selskab, mens det oprindelige Shape er blevet omdøbt til Shape Games.

Det betyder så også, at der er sat et nyt team til at drive den del af forretningen, der var starten på det hele. Teamet er Kristian Duvald Friis (adm. dir.), Søren Dalsgaard Ulrikkeholm og Allan Aurelius Hansen.

At der er en vis forskel på de to forretninger kunne man også se i corona-påvirkningen. Mens Shape Games nærmest oplevede en øget aktivitet, så oplevede Shape en vis afdæmpning.

“Vi har dog heldigvis en bred portefølje, så vi er stadig kommet ud med et godt resultat. Men ja – vi havde nogle kunder som specielt i anden bølge måtte holde lidt igen. Til gengæld har vi også fået en række nye kunder,” siger Kristian Friis.

Shapes historie er på mange måder historien om en teknologi, der har udviklet sig fra at være noget nyt, der hørte til i den mere innovative afdeling til nu at være forretningskritisk.

“Det er meget bredere end mobiltelefonen. Android og Apple repræsenterer begge nogle økosystemer, som rummer en række forskellige kanaler, og samtidig er en app blevet en central del af virksomhedernes digitale tilstedeværelse, hvorigennem man kan drive omsætning eller processer. Det betyder, at mange virksomheder ikke bare vil have en app – ambitionerne om, hvad den skal kunne er også voksende – og det er det marked, vi kigger ind i. Vi ser desuden, at vores kunders apps driver den største kundeloyalitet i deres kanalmix,” siger Kristian Friis.

Troen på fremtiden er således stor hos både ham og Nicolas Linde. For Shape som helhed lyder det fra Nicolas Linde, at 2022 indtil nu overgår tallene for 2021 og at man forventer, at den udvikling vil fortsætte.

Kristian Friis udtrykker sig lidt mere nordjysk og taler om en tilfredsstillende udvikling.

“Tiderne er usikre, og derfor er jeg nok lidt mere forsigtig. Men året er ganske rigtigt gået godt indtil nu, og for nærværende mangler vi folk – på trods af over tyve ansættelser i år – ikke projekter,” siger Kristian Friis.

Nøgletal for Shape, Gruppen

  • Bruttoavance 113,366 mio. kr., +21,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,031 mio. kr., + 5 pct.
  • Lønandel 57,2 (60,1)
  • Resultat før skat +25,553 mio. kr. +39,3 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Shape (det nye selskab, der rummer konsulentforretningen)

  • Bruttoavance 53,771 mio. kr.
  • Resultat før skat +7,357 mio. kr.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz