Af Peter Engholm 25@mail.dk

Næste år er 25-året for George Orwells ”1984” med bl.a. ministeriet for kærlighed. Danske ministerier er på vej i samme retning, og Bureaubiz bistår med idéudviklingen …

Var jeg den eneste, der aldrig lige opdagede, at indenrigsministeriet forsvandt? Det er nu en del af velfærdsministeriet … ja, det hedder det.

Da Jens Rohde i “Jersild Live” i sidste uge redegjorde for Danmarks indtræden i Irak-krigen, gjorde han det til et kommunikationsspørgsmål. Man gik i krig ud fra en FN-resolution, men fik det til at glide ned med sovs og kartofler og masseødelæggelsesvåben. Altså et spørgsmål om at brande krigen.

At brande ministerier og anden politik er ikke nyt – krigs- og marineministerierne blev slået sammen til forsvarsministeriet i 1905 – men eufemismerne tager til, og deres hensigt er at fjerne enhver antydning af ubehag, utilfredshed og dårligdom i vores dagligdag.

Den forstemmende sprogudvikling kan man enten ignorere eller søge at påvirke. Sidstnævnte er sjovest, eller gør i det mindste udviklingen til at holde ud.

Den kreative øvelse består i at navngive ministerier.”Velfærdsminister og minister for ligestilling” er en god begyndelse, og vi ved alle, hvor det ender: I Orwell-land. Go’e gamle George havde i 1984 (altså bogen) fire ministerier: Kærlighed, rigdom, sandhed og fred.

Nedenstående – ufuldendte – liste er dels inspiration for nuværende og kommende regeringer, dels en hyldest til en klart-brandende forfatter i anledning af, at næste år er 25-året for 1984.

Nuværende navn: Minister for Undervisning og Nordisk Samarbejde

Problem: Norden er død. Med 25 danske tv-kanaler forstår ingen i DK hverken svensk eller norsk. Og undervisning klinger af hård skolebænk, så lad os tænke videre: Hvad skaber undervisning? Hvad er det, vi skal udvikle?

2009-navn: Kompetence-minister

Nuværende navn: Beskæftigelses-minister

Problem: Engang hed det Arbejdsministeriet, men med “beskæftigelse” fik man fjernet sig fra billedet af surt slid. Fremmedgørelse er imidlertid ikke nok, vi skal også huske at plus-tænke …

2009-navn: Karriere-minister

OBS – Karriereministeriet og Kompetenceministeriet fusionerer kort tid efter:

2011-navn – Ministeriet for Menneskelige Ressourcer. Altså en HR-minister.

Nuværende navn: Minister for Flygtninge, Indvandrere, Integration og Kirke

Problem: Bare dét at de fremmede nævnes i ministerie-navnet – der i øvrigt er for langt, selv om det indikerer den fede rækkefølge: Ind i landet, integreres og videre ind i den danske folkekirke.

2009-navn: Minister for Tro og Patriotisme

Nuværende navn: Minister for Sundhed og Forebyggelse

Problem: Den relativt nye tilføjelse Forebyggelse lyder proaktivt, men dels skal vi være mere end blot sunde, dels kræver forebyggelse typisk overtalelse.

2009-navn: Minister for Motivation og Trivsel

OBS – Ministeriet skifter kort tid efter navn til det mere turisme- og mundrette:

2011-navn: Wellness-minister

Nuværende navn: Justitsminister

Problem: For lidt lov og orden. To bud kunne være Holger Danske-minister og Nok-er-nok minister, men det ene er abstrakt, det andet for kontant. Omvendt finder vi her det ministerium, der mindst kalder på plus-tænkning, men som skal udtrykke den harme, som rammer “vi er mange …”-danskeren, når kriminelle ikke behandles håndfast nok.

2009-navn: Konsekvens-minister

Nuværende navn: Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

Problem: Tre ressortområder med en ram lugt af af overforbrug og rovdrift. Økologi-minister er for jordnært i 2009. Men vi skal bestemt være i pagt med naturen – sågår før morgenmaden.

2009-navn: Harmoni-minister

Nuværende navne: Minister for Klima og Energi + Minister for Miljø

Problem: Miljø-katastrofe, energi-fråds, klima-topmøde vækker bekymring og kalder på en fusion. Ministeret påberåber sig nænsomhed, CO2-neutralitet og noget nær askese.

2009-navn: Skåneminister

OBS – Sverige opfatter Skåneministeriet som et imperialistisk tiltag fra dansk side, og i 2011 bliver ministeriet lagt ind under Harmoni-ministeriet.

Der er flere nuværende ministerie-navne at tage fat på. Desuden kan nye ministerier udtænkes. Flere kan udspringe af Wellness-ministeriet: Motionsminister og Helhedsminister. Sidstnævnte er en slags velværeminister – af symbolværdi-årsager gerne en mand – der lever et helt liv, d.v.s. arbejder på halv tid, så man også kan være noget for familien og skabe en rummelig tilværelse.

 

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club