Apropos … ministerier udsat for kreativitet

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Næste år er 25-året for George Orwells ”1984” med bl.a. ministeriet for kærlighed. Danske ministerier er på vej i samme retning, og Bureaubiz bistår med idéudviklingen …

Var jeg den eneste, der aldrig lige opdagede, at indenrigsministeriet forsvandt? Det er nu en del af velfærdsministeriet … ja, det hedder det.

Da Jens Rohde i “Jersild Live” i sidste uge redegjorde for Danmarks indtræden i Irak-krigen, gjorde han det til et kommunikationsspørgsmål. Man gik i krig ud fra en FN-resolution, men fik det til at glide ned med sovs og kartofler og masseødelæggelsesvåben. Altså et spørgsmål om at brande krigen.

At brande ministerier og anden politik er ikke nyt – krigs- og marineministerierne blev slået sammen til forsvarsministeriet i 1905 – men eufemismerne tager til, og deres hensigt er at fjerne enhver antydning af ubehag, utilfredshed og dårligdom i vores dagligdag.

Den forstemmende sprogudvikling kan man enten ignorere eller søge at påvirke. Sidstnævnte er sjovest, eller gør i det mindste udviklingen til at holde ud.

Den kreative øvelse består i at navngive ministerier.”Velfærdsminister og minister for ligestilling” er en god begyndelse, og vi ved alle, hvor det ender: I Orwell-land. Go’e gamle George havde i 1984 (altså bogen) fire ministerier: Kærlighed, rigdom, sandhed og fred.

Nedenstående – ufuldendte – liste er dels inspiration for nuværende og kommende regeringer, dels en hyldest til en klart-brandende forfatter i anledning af, at næste år er 25-året for 1984.

Nuværende navn: Minister for Undervisning og Nordisk Samarbejde

Problem: Norden er død. Med 25 danske tv-kanaler forstår ingen i DK hverken svensk eller norsk. Og undervisning klinger af hård skolebænk, så lad os tænke videre: Hvad skaber undervisning? Hvad er det, vi skal udvikle?

2009-navn: Kompetence-minister

Nuværende navn: Beskæftigelses-minister

Problem: Engang hed det Arbejdsministeriet, men med “beskæftigelse” fik man fjernet sig fra billedet af surt slid. Fremmedgørelse er imidlertid ikke nok, vi skal også huske at plus-tænke …

2009-navn: Karriere-minister

OBS – Karriereministeriet og Kompetenceministeriet fusionerer kort tid efter:

2011-navn – Ministeriet for Menneskelige Ressourcer. Altså en HR-minister.

Nuværende navn: Minister for Flygtninge, Indvandrere, Integration og Kirke

Problem: Bare dét at de fremmede nævnes i ministerie-navnet – der i øvrigt er for langt, selv om det indikerer den fede rækkefølge: Ind i landet, integreres og videre ind i den danske folkekirke.

2009-navn: Minister for Tro og Patriotisme

Nuværende navn: Minister for Sundhed og Forebyggelse

Problem: Den relativt nye tilføjelse Forebyggelse lyder proaktivt, men dels skal vi være mere end blot sunde, dels kræver forebyggelse typisk overtalelse.

2009-navn: Minister for Motivation og Trivsel

OBS – Ministeriet skifter kort tid efter navn til det mere turisme- og mundrette:

2011-navn: Wellness-minister

Nuværende navn: Justitsminister

Problem: For lidt lov og orden. To bud kunne være Holger Danske-minister og Nok-er-nok minister, men det ene er abstrakt, det andet for kontant. Omvendt finder vi her det ministerium, der mindst kalder på plus-tænkning, men som skal udtrykke den harme, som rammer “vi er mange …”-danskeren, når kriminelle ikke behandles håndfast nok.

2009-navn: Konsekvens-minister

Nuværende navn: Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

Problem: Tre ressortområder med en ram lugt af af overforbrug og rovdrift. Økologi-minister er for jordnært i 2009. Men vi skal bestemt være i pagt med naturen – sågår før morgenmaden.

2009-navn: Harmoni-minister

Nuværende navne: Minister for Klima og Energi + Minister for Miljø

Problem: Miljø-katastrofe, energi-fråds, klima-topmøde vækker bekymring og kalder på en fusion. Ministeret påberåber sig nænsomhed, CO2-neutralitet og noget nær askese.

2009-navn: Skåneminister

OBS – Sverige opfatter Skåneministeriet som et imperialistisk tiltag fra dansk side, og i 2011 bliver ministeriet lagt ind under Harmoni-ministeriet.

Der er flere nuværende ministerie-navne at tage fat på. Desuden kan nye ministerier udtænkes. Flere kan udspringe af Wellness-ministeriet: Motionsminister og Helhedsminister. Sidstnævnte er en slags velværeminister – af symbolværdi-årsager gerne en mand – der lever et helt liv, d.v.s. arbejder på halv tid, så man også kan være noget for familien og skabe en rummelig tilværelse.