Arla øger markedsførings-budget med 30 pct.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Øget markedsføring spiller en væsentlig rolle i et omfattende investeringsprogram. På to af de tre overordnede brands er bureaukonstellationerne dog endnu ikke endeligt på plads.

Arla’s koncerndirektør, Peder Tuborgh, varsler i dagens aviser en betydelig markedsførings offensiv fra mejerikoncernen.

Samlet har man vedtaget et investeringsbudget på 2 mia. kr. og det omfatter bl.a. en forøgelse af markedsføringsbudgettet på 30 pct.

Og markedsføringsbudgettet skal i denne sammenhæng forstås som udviklingen af kommunikation i bred forstand – men ikke f.eks. rabatter til supermarkederne og betaling for hyldemeter.

“Men det gælder ikke kun reklamer. Vores markedsføringsbudget omfatter også konceptudvikling, produktudvikling emballage etc.”, siger koncern marketingdirektør, Anne With Damgaard.

En del af investeringen vil naturligt gå til den globale kampagne for Arla-brandet, som AMV BBDO i London er i gang med at udarbejde. Her vil der ganske naturligt blive tale om ganske meget reklame, og resultaterne af arbejdet bliver synligt engang her i foråret.

Arbejdet foregår udelukkende i London – men det sker med assistance fra et såkaldt Milk Board, hvor der sidder repræsentanter for de vigtigste markeder – herunder også BBDO i Danmark.

Ud over Arla-brandet har selskabet defineret to andre overordnede brands – Lurpak og Castello – men her er planerne ikke lige så langt fremskredne.

“Arbejdet med Arla-brandet har været en stor mundfuld, og vi har været gennem en længere proces. Men vi føler os ret sikre på resultatet, og vi har fået nogle gode erfaringer med processen, som vi nu vil bruge i forhold til Lurpak og Castello”, fortæller Anne With Damgaard.

Bureaumæssigt arbejder man med Bates Y&R i København på Lurpak og McCann-Erickson i Düsseldorf på Castello, men det er altså endnu ikke fast defineret, hvordan investeringerne i disse to mærker skal placeres.

Til gengæld ligger det fast, at Arla vil gennemføre en betydelig indsats for smør i England – ikke kun for Lurpak men også de andre smør-mærker, Arla står bag på det engelske marked.

Her arbejder man sammen med Wieden & Kennedy.

Et af målene med investeringerne handler netop om at få flyttet en større del af Arla’s produktion op af forædlings-stigen – som f.eks. fra mælk til smør.